Je evalueert de kwaliteit, betrouwbaarheid en doeltreffendheid van de werking en dienstverlening van de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen en waakt er over dat zij de sociale wetgeving in verband met het sociaal statuut der zelfstandigen correct en uniform toepassen en naleven.
Dit doe je door middel van externe audits uit te voeren in samenwerking met je collega's.

• Je organiseert en plant audits: je bereidt de audits voor, verzamelt de nodige informatie, neemt kennis van de werkmethodes en procedures van de geauditeerde dienst, je neemt deel aan risicoanalyse, je bepaalt de planning van de audit.
• Door middel van steekproeven toets je dossiers en documenteer je jouw bevindingen
• Je werkt auditrapporten uit
• Je organiseert vervolg-audits
• Je ontwikkelt voortdurend je kennis over de wetgeving en je verzamelt informatie op mondelinge en schriftelijke wijze
• Je neemt deel aan werkvergaderingen en projecten
• Je beheert je werk op autonome wijze

Je bent regelmatig op verplaatsing (naar de sociaal verzekeringsfondsen over heel Vlaanderen) en dit met het openbaar vervoer.

Je werkt ook vanuit het kantoor te Brussel en van thuis uit.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Er is 1 plaats bij de dienst Externe Audit (EAE), van het RSVZ (Willebroekkaai 35, Brussel).

Het RSVZ ( zie ook www.rsvz.be) is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

De dienst externe audit auditeert de socialeverzekeringsfondsen.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

http://www.rsvz.be

Je bent jonger dan 26 jaar gezien het gaat om een startbaanovereenkomst. Je bent in het bezit van een bachelor-diploma. Ervaring is niet vereist.

  • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
  • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
  • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
  • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Kennis van het Frans is nuttig aangezien je werkt in een tweetalige werkomgeving. Sociale zekerheid spreekt je aan. Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1, met een contract van 1 jaar. Als alles vlot verloopt, is een verlenging vn het contract voorzien.
 
Loon
Minimum aanvangswedde:32300  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index). Je hebt recht op een forfaitaire vergoeding per maand. 

Er is een volledige tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer en verplaatsing met openbaar vervoer voor het werk. Er wordt een laptop en telewerkmateriaal voorzien.Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Na de cv-screening volgt een telefonische screening.

Na een positieve telefonische screening word je uitgenodigd voor een gesprek (via teams).

Interesse? Stuur je kandidatuur naar de dienst HRM: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be. Voeg je CV toe en een kopie van je diploma (niveau bachelor). Vermeld dat je solliciteert voor de functie van controleur externe audit.

Het betreft een startbaanovereenkomst: Om geldig te kunnen solliciteren , dien je jonger te zijn dan 26 jaar.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Klaartje Renette - HRM
P: 02/546.40.70
E: Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles