Rol:

 

Administratief, organisatorisch en financieel beheer volgens de richtlijnen van de Raad. Organisatie en coördinatie van het werk van de medewerkers van het rusthuis, toezien op het welzijn van de bewoners en meewerken aan een aangename sfeer in het rusthuis, dit alles in overeenstemming met de wetgeving. Voorstellen voor de verbetering van de werking van het rusthuis in directe samenwerking met de hiërarchische chef.

 

Taken:

 

-        In toepassing van de wettelijke en reglementaire normen, toezicht houden over de verschillende diensten en bevorderen van een goede werking van het rusthuis.

-        Initiatief nemen ter bevordering van een aangename sfeer tussen de bewoners, hun familie, bezoekers en medewerkers.

-        Organiseren van teamvergaderingen ter motivering van het personeel.

-        Administratief, organisatorisch en financieel beheer in toepassing van de juridische teksten, wet en regelgeving.

-        Bevorderen van een optimale teamsamenwerking en scholing van het personeel.

-        Bevorderen van de interne communicatie binnen de verschillende teams

-        Coördineren van het “leefproject” van het rusthuis om het welzijn van de bewoners te verzekeren, bevorderen van hun autonomie met behoud van hun menselijke waardigheid.

-        Deelnemen aan vergaderingen van de bewonersraad, stimuleren van de deelname van de bewoners ter bevordering van een goede werking in het rusthuis.

-        Opstellen van een kwaliteitsproject in samenwerking met de coördinerende en raadgevende arts, hoofdverpleegkundigen en de referentiepersoon voor dementerenden.

OCMW van Sint-Joost-ten-Node

Rusthuis


Vacatures

  • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node

https://www.cpas1210.brussels/

-        Een master/ licentiaat diploma

-        En voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 184, 1° van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen of ervan vrijgesteld zijn volgens artikel 184, 2° van hetzelfde besluit.

-        En het bewijs leveren van een praktijkervaring in de gezondheids- of sociale sector bij voorkeur in een leidinggevende functie.

-        U bent tweetalig FR-Nl, of u heeft een goede kennis van de tweede taal


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

-        Een contract van onbepaalde duur

-        Voltijdse tewerkstelling (36 u /per week)

-        Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro voor elk gepresteerde dag

-        Volledige vergoeding van openbaar vervoer

-        Toegang tot onze polikliniek

-        25 vakantiedagen en compensatie uren

-        Toegang tot de gemeenschappelijke sociale dienst

-        Extralegale pensioen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

U kunt uw CV en motivatiebrief doorsturen naar Mevrouw Lai Yee CHAN: grh.cand@cpassjtn.irisnet.be. Voor verdere inlichtingen kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer 02/220.24.46.

Lai Yee CHAN Chan
P: 022202446
E: grh.cand@cpassjtn.irisnet.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles