Heb je een masteropleiding in de rechten genoten en heb je interesse in sociaal recht? Ben je administratief aangelegd en op zoek naar een job met maatschappelijke waarde waarin je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is de RVA op zoek naar JOU!

Als jurist verleen je advies en doe je aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein.
Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en volgt interessante evoluties in de rechtspraak op.

Jurist bij de Directie Werkloosheid & Geschillen, dienst Terugvorderingen

 • Je schrijft documenten (onderrichtingen, nota's, formulieren) en je creëert noodzakelijke werkinstrumenten met het oog op de toepassing van de werkloosheidsreglementering.
 • Je analyseert boordtabellen en houdt statistieken bij .
 • Je geeft informatie over complexe materie aan interne en externe klanten.
 • Je adviseert het management en biedt ondersteuning aan het diensthoofd.
 • Je neemt deel aan de opvolging van terugvorderingsdossiers binnen de RVA.
 • Je werkt samen met andere instellingen (FOD Financiën, inningsbureaus,...) met het oog op een betere inning onverschuldigd betaalde uitkeringen.
 • Je coördineert het drukken van de fiscale fiches.
 • Je volgt de laatste wettelijke, juridische evoluties en hun impact met betrekking tot je materie op.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan dynamisme, vertrouwen, klantgerichtheid en samenwerking centraal. 
Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten.

Om onze dienst Terugvorderingen te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde jurist (m/v/x).

Plaats van tewerkstelling: Hoofdbestuur RVA, Keizerslaan 7, 1000 Brussel


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.rva.be/nl

Als jurist verleen je advies en doe je aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein.
Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en volgt interessante evoluties in de rechtspraak op.

Jurist bij de Directie Werkloosheid & Geschillen, dienst Terugvorderingen

 • Je schrijft documenten (onderrichtingen, nota's, formulieren) en je creëert noodzakelijke werkinstrumenten met het oog op de toepassing van de werkloosheidsreglementering.
 • Je analyseert boordtabellen en houdt statistieken bij .
 • Je geeft informatie over complexe materie aan interne en externe klanten.
 • Je adviseert het management en biedt ondersteuning aan het diensthoofd.
 • Je neemt deel aan de opvolging van terugvorderingsdossiers binnen de RVA.
 • Je werkt samen met andere instellingen (FOD Financiën, inningsbureaus,...) met het oog op een betere inning onverschuldigd betaalde uitkeringen.
 • Je coördineert het drukken van de fiscale fiches.
 • Je volgt de laatste wettelijke, juridische evoluties en hun impact met betrekking tot je materie op.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (niveau A)
 • Minimumloon van 3.646,48 euro bruto per maand (geïndexeerd)
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • 26 verlofdagen
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Tussenkomst in vakantiekampen voor schoolgaande kinderen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Interview met casus
Duur: 2 uur

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in de taal van de selectie. Gelieve in de titel te vermelden voor welke functie je solliciteert. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres of via telefoon (02/515.41.89).

https://www.rva.be/nl/de-rva/werken-bij-de-rva/vacante-betrekkingen

De RVA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Dienst Werving
E: jobs.hrm@rva.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles