Je voert als dynamische management assistant verschillende administratieve en organisatorische taken uit ter ondersteuning van de Franstalige manager:

 • Je streeft naar een efficiënt agendabeheer van de manager en speelt vlot in op veranderende omstandigheden. Je legt hierbij afspraken vast naargelang de prioriteiten.
 • Je beheert de mailbox van de manager en deze van de dienst, je filtert en handelt telefoons af in drie talen (Nederlands,  Frans en Engels), neemt boodschappen aan en geeft deze door.
 • Je verzorgt de meertalige correspondentie en e-mails.
 • Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ...).
 • Je organiseert en plant vergaderingen, activiteiten en bijeenkomsten om deze in optimale omstandigheden te laten verlopen: je verstuurt de uitnodigingen aan de deelnemers en reserveert de zaal en het nodige materiaal…
 • Je beheert en volgt de dossiers administratief op (bvb dispatching van inkomende verzoeken en ervoor zorgen dat er reactie komt binnen de gevraagde deadline, je vraagt naar bijkomende documenten of informatie of verzoekt om bepaalde elementen te verduidelijken en waarborgt hierbij een strikte vertrouwelijkheid.
 • Je bereidt de vergaderingen voor en je neemt nota tijdens vergaderingen en maakt hiervan de verslagen op.
 • Je beantwoordt de vragen om inlichtingen van interne of externe klanten (medewerkers van andere diensten of afdelingen) telefonisch of via mail of verwijst deze door.
 • Je denkt actief mee, lost dagelijkse problemen op en doet verbeteringsvoorstellen betreffende de werking van het secretariaat.
 • Je klasseert relevante informatie voor de dienst volgens de procedures en/of voert in en past aan de gegevens in databanken om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen en maakt rapporten en lijsten aan op basis van een databank.

https://view.genial.ly/5ffc7963e6a3050cfe4d9cae

FOD Financiën

I found a Treasure, a Treasury job’. Vind jouw droomjob bij ons!

De Thesaurie wil op financieel gebied een centrale publieke speler zijn. Dagelijks helpen we mee aan projecten met een hoge toegevoegde waarde. Nadenken over de financiering van de economie, de bijbehorende regelgeving opstellen of verbeteren, de strijd aanbinden met financiële fraude en financiering van terrorisme: het behoort allemaal tot onze kernopdrachten. Ook is het onze taak om de staat te vertegenwoordigen in Europese en internationale betrekkingen en de stabiliteit van België te verzekeren in geval van een financiële crisis. Al die uiterst boeiende projecten voeren we uit in een collaboratieve, dynamische, stimulerende en volledig digitale werkomgeving

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.  
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Pluspuntent

 • Ervaring met secretariaatswerk, administratief werk wordt als een pluspunt beschouwd.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar. 


Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland,
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten,
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Maxence Vandehove - Attaché
P: 0257/57 065
E: maxence.vandenhove@minfin.fed.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles