U inspireert en coördineert het algemene beleid en de dagelijkse werking van het
opvangcentrum. U realiseert met uw personeelsploeg de doelstellingen van Fedasil, gericht
op een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang van asielzoekers.

 • U vertaalt de strategische doelstellingen van Fedasil in concrete projecten en acties op het terrein. Hierin zet u de prioriteiten uit het managementplan Operationele Diensten om in concrete resultaten, met name betreffende:
  • individuele trajectbegeleiding voor alle bewoners,
  • specifieke opvang van minderjarigen met zware gedragsproblemen,
  • vergroting van de autonomie van de bewoners,
  • vrijwillige terugkeer als reële toekomstoptie na het tijdelijk verblijf in het centrum,
  • verbetering van interne processen via kwaliteitsmeting en monitoring.
 • U doet dit door een gedegen planning, opvolging en evaluatie van het jaaractieplan van het opvangcentrum.
 • U geeft dagelijks leiding aan de directie, waarin u geassisteerd wort door drie stafmedewerkers, verantwoordelijk voor de begeleiding van volwassenen, van de alleenstaande minderjarigen en van de ondersteunende diensten.
 • U motiveert medewerkers door hen te betrekken bij de beleidsuitvoering en leidt hen naar resultaten via coaching, unctioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • U beheert de budgettaire middelen op een efficiënte wijze.
 • U verzekert de interne rust en veiligheid binnen het opvangcentrum via goede communicatie, instructies, bemiddeling en ordemaatregelen ten aanzien van bewoners.
 • U treedt op als vertegenwoordiger van het centrum in overkoepelende overlegstructuren en in contacten met externe partners en andere belanghebbenden.
 • U levert een actieve bijdrage aan organisatiebrede projecten en centrale werkgroepen.
Meer info over de jobinhoud?
Koen Vanherwegen 
tel.: 02 213 43 03
mail: jobs@fedasil.be

Er is 1 plaats bij het opvangcentrum in Sint-Truiden(Opvangcentrum voor Asielzoekers Bevingen,
Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden).

Het opvangcentrum Sint-Truiden heeft een capaciteit van 500 ovangplaatsen, waarvan 80 plaatsen voor Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarige asielzoekers (NBBM). Tien plaatsen hiervan zijn alternatieve, tijdelijke verblijfplaatsen (time out plaatsen) voor jongeren met zware gedragsproblemen. Er werken in totaal 90 personeelsleden die de bewoners de wettelijke materiële opvang (bed, bad, brood) en psychosociale en medische dienstverlening bieden.

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer.
Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Door uw aantoonbare organisatietalent en besluitvaardigheid bent u in staat om teams
  naar resultaten te leiden.
 • Uw evenwichtige persoonlijkheid en gedegen ervaring zorgen ervoor dat u stressbestendig bent en ook in moeilijke omstandigheden uw verantwoordelijkheid opneemt.
 • Met uw kennis en affiniteit van het werkterrein bent u in staat om binnen de opdracht van
  Fedasil een visie te ontwikkelen voor het opvangcentrum op langere termijn.
 • U hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet personen met verschillende visies te inspireren en te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.

 

Technische competenties

 • U hebt een goede praktische kennis van het Engels en het Frans.

 
Niet vereist, wel een troef

 • Ervaring in het gebruik van kwaliteitsinstrumenten als BSC, KPI, CAF.
 • Basiskennis van budgetbeheer,of ervaring in beheer van infrastructuur.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • U beschikt over een universitair diploma (MASTER).

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
U hebt minstens zes jaar relevante werkervaring (voor personen die werkzaam zijn
binnen de federale overheid is een ervaring vereist van minimaal drie jaar in het niveau
A1/A2):

 • Ervaring in het aansturen van een grote organisatie is vereist, bij voorkeur in de publieke of non-profitsector. 
 • Ervaring met het doelpubliek (asielzoekers, minderjarigen) is noodzakelijk.

 


Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een voltijds (38u) contract van onbepaalde duur met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Een bruto geïndexeerd startsalaris tussen € 4 255,00 en € 5 894,98 per maand, afhankelijk van uw nuttige beroepservaring.

Voordelen
 
 • een auto voor professioneel gebruik
 • een smart phone met vast beltegoed 
 • 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding) 
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 • mogelijkheid van bijkomende premies (taalpremie, competentiepremie)
Informeer u verder over de voordelen van werken bij Fedasil via onze site.

Als u kiest voor Fedasil, dan kiest u voor een multiculturele en boeiende werkomgeving.
Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een jonge organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden!
Hebt u interesse in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie
en een curriculum vitae met vermelding van de functietitel in subject naar:

jobs@fedasil.be (t.a.v. Koen Vanherwegen)

Kandidaatstelling is mogelijk t.e.m. 15/07/2012.

De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de gestelde functievereisten, worden uitgenodigd voor de uiteindelijke selectie.

Als u beschikt over een buitenlands diploma dan wordt u verzocht een officieel bewijs van homologatie mee te sturen met uw kandidatuur. U kan zich hiervoor wenden tot het Ministerie van Onderwijs.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Koen Vanherwegen op tel.: 02 213 43 03.

Solliciteren via Selor is niet mogelijk.Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles