De functie van Jurist-beleidsmedewerker is een staffunctie met volgende opdrachten:

 • ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid binnen het OCMW o.a. door alle diensten van het OCMW te begeleiden bij het beheer van strategische dossiers. Het uiteindelijk doel bestaat erin een efficiënte en adequate dienstverlening voor de burger te waarborgen;
 • instaan als juridisch referentiepersoon voor alle afdelingen en diensten van het OCMW;
 • het subsidiebeleid binnen het OCMW coördineren, de taken van subsidioloog binnen het OCMW opnemen.

De Jurist-beleidsmedewerker werkt rechtsreeks onder de OCMW Secretaris, aan wie hij/zij rapporteert.


De opdrachten en verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • Advies verstrekken bij strategische dossiers, de dossiers mee voorbereiden, onderzoeken en beheren en de
  strategische beslissingen mee uitvoeren. 
 • Mede instaan voor een goede administratieve
  organisatie binnen het OCMW, met inbegrip van de kwaliteitscoördinatie en de
  interne controle. De jurist-beleidsmedewerker ondersteunt de OCMW
  Secretaris bij het leiden van de administratie. Hij/zij staat in samenwerking
  en in overleg met de verschillende afdelingshoofden mede garant voor een optimaal beheer van het OCMW op organisatorisch en administratief vlak.
 • Intern consulent en adviseur voor juridische aangelegenheden en vragen binnen de organisatie: de jurist-beleidsmedewerker is de juridische raadgever voor de verschillende afdelingen en diensten van het OCMW.
 • Verantwoordelijk voor het coördineren van het subsidiebeleid binnen het OCMW: de jurist-beleidsmedewerker staat garant voor de controle op het optimaal gebruik van de verschillende subsidies binnen het Centrum en prospecteert, in overleg met de subsidiebeheerders en de afdelingshoofden, mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe subsidies.Meer info over de job? 
Eva Pailos Fernandez
HR dienst
OCMW van Jette
Tel. : 02/422 46 55


  Er is 1 plaats vrij binnen de transversale drirectie van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Jette in de Sint-Pieterskerkstraat, 1090 Jette

  Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette is een openbare dienst, bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, die zich op de volledige Jetse bevolking richt, met respect voor alle ideologische, filosofische en geloofsovertuigingen.

  Competenties


  Waardegebonden competenties
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerking en collegialiteit
  • Betrouwbaarheid (Integriteit) – “Consequent en correct handelen”
  • Kostenbewust handelen
  Competenties inzake interpersoonlijk/relationeel gedrag
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: spreken op een manier dat het publiek tot wie u zich richt u begrijpt. Voor een heldere communicatie in twee richtingen (zowel naar luisteren als naar antwoorden) zorgen.
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. Een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl hanteren.
  • Overtuigingskracht – respectvol beïnvloeden
  • 0ntwikkelingsgericht coachen
  Competenties inzake het omgaan met informatie
  • Visie kunnen ontwikkelen voor en binnen de eenheid - in staat het dagelijks functioneren te overstijgen, conceptueel te denken teneinde gericht op een verbetering van de dienstverlening van de eenheid.
  • Strategisch denken, doen en adviseren
  Competenties inzake probleemoplossend gedrag / taakgerichte competenties
  • Capaciteit Initiatief te nemen – Zelfstandig en autonoom kunnen werken
  • Resultaatgericht handelen
  • Kwaliteit en nauwgezetheid
  • Kunnen plannen en organiseren
  • Besluitvaardigheid - beslissingen nemen

  Technische competenties

  • U heeft een grondige kennis van de regelgeving betreffende de werking, organisatie en taken van een OCMW (organieke OCMW Wet, Wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet betreffende het ten laste nemen van steun, regels inzake administratief toezicht (voogdij), openbaarheid van bestuur, motiveringsplicht van bestuurshandelingen,…);
  • U heeft een grondige kennis van het bestuursrecht ( regelgeving overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, verhouding gemeente-OCMW…);
  • U heeft een goede kennis van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht;
  • U heeft een goede basiskennis van het burgerlijk recht;
  • U heeft een goede kennis van de werking van de lokale overheidsdiensten;
  • U bent vertrouwd met de sociale sector en de zorgsector voor bejaarden;
  • U beschikt over basiskennis inzake de principes, methoden en technieken van management (organisatiemanagement en interne controle);
  • U heeft een goede kennis van het gebruik van courante informaticatools;
  • U heeft een goede kennis (spreken en schrijven) van het Nl en het Fr.

  Deelnemingsvoorwaarden


  • U heeft een master (licentie) in rechten;
  • U heeft minstens twee jaar ervaring in een strategische beleidsfunctie.

  Arbeidsvoorwaarden


  Je wordt contractueel aangeworven voor een voltijds contract van onbepaalde duur. Je werkt als jurist (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A1.

  Loon

  Minimum: 21.492,37 EUR - maximum: 30.898,45 EUR (jaarsalaris niet geïndexeerd) met mogelijkheid om anciënniteit te erkennen.

  Voordelen
  • vlottende uurroosters en uitgebreid verlof-en vrijstellingsstelsel
  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
  • maaltijdchèques

  Testen
  Vergelijkende selectieprocedure
  • Algemene schriftelijke proef

   Schriftelijke proef over een universitair onderwerp dat te maken heeft met het in te vullen profiel en de vacature. Deze test wil nagaan of de kandidaat de bekwaamheid heeft om zijn competenties en ervaring in te zetten om dossiers op een correcte manier te behandelen (dossiers die hij of zij in de toekomstige job vaak zal moeten behandelen).

  • Interview

   Interview over onderwerpen die te maken hebben met het in te vullen profiel en de vacature.
  Solliciteren kan tot en met 30 januari 2014.

  Stuur uw kandidatuur naar: hrm.jette@publilink.be of naar Dienst HR, Sint-Pieterskerk 47-49, 1090 Jette.

  De kandidaturen (cv, motivatiebrief en kopie van het diploma) moeten uiterlijk op 30 januari 2014 verstuurd worden (de poststempel geldt als bewijs).
  Bekijk onze website.

  Selor
  Bischoffsheimlaan 15
  1000 Brussel
  www.selor.be
  Gratis infolijn: 0800/505.54
  E-mail: info@selor.be

  Hoe Selor bereiken?
  Wegbeschrijving

  Faites connaissance avec vos futurs collègues

  Travailler pour .be ?

  Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

  Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles