Voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben. 

Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. Die instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs en blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Eenmaal je deze instapkaart behaald hebt, kan je solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

Heb je wel minstens een diploma hoger secundair onderwijs? Voeg je diploma dan toe in je online cv, dan heb je vrijstelling voor deze proef en moet je je niet inschrijven voor deze proef.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie.  België telt 35 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Dit betekent:

· Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt

· Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving

· Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.

· Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant

· (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

· Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.

Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Gedragsgerichte competenties

 

 • Informatie behandelen: Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn.
 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Werk structureren: Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 

 • Abstracte redeneervaardigheden: Je bent in staat regels af te leiden uit abstracte informatie en kan deze toepassen op nieuwe informatie.

Je wordt alleen toegelaten als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt en je wenst deel te nemen aan de selectie van penitentiair bewakingsassistent of  veiligheidsassistent of detentiebegeleider.


Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je geslaagd bent voor de instapkaart, kan je je nadien inschrijven voor de testen van de selectie penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • In het bezit van een medisch getuigschrift

  .

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.


Screening van deelnemingsvoorwaarden

Enkel kandidaten die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben zullen worden toegelaten tot de instapkaartproef. De automatische screening gebeurt op basis van het online-cv. 

Vrijstelling instapkaartproef 
Als je een diploma niveau A (master), B (bachelor) of C (hoger secundair) hebt, ben je vrijgesteld van deze proef. 


 

Instapkaartproef: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Aan de hand van een aantal reeksen met figuren wordt je abstract redeneervermogen gemeten. 
Via een situationele test gaan we na of je over de nodige competenties beschikt. 

Je dient op elke test ten minste 50 op 100 te behalen en in het totaal minimum 50 op 100. 

Je kunt de testen inoefenen via deze link.

De proef zal plaatsvinden in de loop van half januari tot half september 2023 (planning onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in ‘mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor het event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na ontvangst van het resultaat van deze selectietest kunt u binnen 2 maanden een schriftelijk rapport aanvragen.

Als je geslaagd bent?

Je behaalt de instapkaart niveau C voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider met een geldigheidsduur van vijf jaar. 
Zodra je geslaagd bent, kan je deelnemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent, detentiebegeleider of veiligheidsassistent op de website selor.be. Het is van het grootste belang dat u regelmatig op de website van Selor kijkt om te zien of er vacatures zijn voor de functie van penitentiair bewakingsassistent, detentiebegeleider of veligheidsassistent. Het slagen voor het examen van de instapkaart is een afzonderlijke procedure van die voor de functie van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

Je kan solliciteren tot en met 31 augustus 2023, via je online account

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Je wordt alleen toegelaten als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt. Heb je wel minstens een diploma hoger secundair onderwijs? Dan heb je vrijstelling voor deze proef. We raden je aan om je hoogst behaalde diploma op te laden (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) zodat we kunnen screenen of je al dan niet over een vrijstelling beschikt.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Contactpersoon Selor

E-mail: pba@bosa.fgov.be

 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles