Valentine Theys

Valentine Theys
Vertel ons over je job…

Ik werk als projectmedewerkster bij het team Diversiteit. Mijn werk bestaat er vóór alles in te zorgen dat alle kandidaten gelijke kansen krijgen.
We zetten tal van projecten op touw om meer personen van vreemde afkomst of personen met een handicap aan onze selecties te laten deelnemen. Ik werk ook mee aan het Top Skills-project, waarmee we vrouwen willen aanmoedigen om meer te solliciteren voor selecties om topmanager te worden. De verschillende projecten bieden dus heel wat variatie.

Daarnaast zorg ik ook voor de organisatie van de aangepaste selecties voor personen met een handicap langs Franstalige kant. De term 'handicap' is een generieke term. Hij duidt vooral op de reële moeilijkheden die de kandidaat ondervindt.
Alle personen die moeilijkheden ondervinden die te maken hebben met een handicap of een gezondheidstoestand kunnen namelijk een aanpassing verkrijgen van de testprocedure. Het kan gaan om een specifieke aanpassing van de voorgestelde test in functie van de moeilijkheden waarmee de kandidaat te maken heeft of om de logistieke aanpassing van de locaties of de testomgeving. Een dove kandidaat zal bijvoorbeeld een gebarentolk nodig hebben wanneer de instructies voorgelezen worden, terwijl een slechtziende misschien nood zal hebben aan vergrotingssoftware of een hoger schermcontrast. Het is belangrijk dat men aan de personen met een handicap uitlegt dat elk dossier individueel geanalyseerd wordt. Op basis van overleg tussen hen en onze dienst kunnen we de meest geschikte aanpassingen kiezen. Toch zijn er officiële attesten vereist om van de aanpassingen te kunnen genieten.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na een studie Arbeidspsychologie werkte ik als consultant in een uitzendkantoor, waar ik uitzendkrachten zocht voor verschillende jobs. Via die ervaring kreeg ik zicht op de tewerkstellingssector en de wereld van selecties en leerde ik prioriteiten te onderscheiden en me beter te organiseren. Die aspecten zijn van zeer groot belang in mijn huidige job.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja! Als projectmedewerkster evolueer ik in een stimulerende en ondersteunende werkomgeving. Het diversiteitsaspect is hier echt van tel. Er wordt geen diversiteit getoond die uiteindelijk toch niet wordt toegepast. Diversiteit neemt een centrale plaats in bij Selor. Alle medewerkers zijn daar trouwens rond opgeleid. De projecten die we verrichten worden sterk aangemoedigd door ons management en hebben een reële sociale impact. Het is erg motiverend om te werken aan projecten die nut hebben en een impact hebben!

Zelfs met de ambitieuze doelstellingen die we onszelf stellen is de werksfeer doorgaans ontspannen. De collega's helpen elkaar verder en dat aspect waardeer ik ten zeerste. Tot slot kunnen we dankzij de werkomgeving constant onze competenties ontwikkelen. We kunnen tal van opleidingen volgen die ons helpen steeds beter te werken en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Dat is niet te verwaarlozen, het is zelfs een heel groot voordeel!

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben contractueel. Ik werd dus uitgenodigd op een selectiegesprek voor een jury. In dat gesprek had ik het vooral over mijn motivatie en mijn competenties. Later vernam ik dat ik aan de slag mocht bij het Diversiteitsteam van Selor.