Sandrine Defacqz

Sandrine Defacqs
Vertel ons over je job…

Ik sta in voor het beheer van rekruterings- en selectieprojecten van verschillende aard en omvang, hetzij als projectverantwoordelijke, hetzij als lid van het projectteam.
Concreet hou ik me bezig met:

  • uitvoeren, plannen en organiseren van de selectieprocedures
  • controleren van het verloop en de kwaliteit van de verschillende procedures
  • analyseren en onderzoeken van het competentieprofiel en operationeel maken ervan
  • evalueren van de competenties aan de hand van interviews, tests (die vaak op computer worden afgenomen), assessmentoefeningen, ...
  • opstellen van een gedetailleerd verslag en doorsturen van feedback over de resultaten voor de selecties naar de klanten.
Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na een aantal jobs in de privésector ben ik in 2006 bij de RVA begonnen. Eind 2008 ben ik bij Selor in dienst getreden als selectieverantwoordelijke.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Bij de overheid en in het bijzonder bij Selor wil men echt dat de medewerkers zich ontwikkelen. Zo hebben we de mogelijkheid tal van opleidingen te volgen, die ons helpen beter te presteren in ons dagelijks werk. Bovendien krijgen medewerkers die meer verantwoordelijkheden wensen die ook in functie van hun capaciteiten.
Tot slot is de werksfeer professioneel, aangenaam en helpen de collega's elkaar.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik nam deel aan een statutaire selectie die door Selor georganiseerd werd.
Het eerste deel bestond uit een computergestuurde proef die 3 uur duurde. Deze proef was vooral bedoeld om mijn numeriek, verbaal en abstract redeneervermogen te evalueren. Daarna moest ik op de pc een vragenlijst over mijn persoonlijkheid invullen. Via deze vragenlijst werden mijn professionele en relationele vaardigheden beoordeeld. Deze gegevens dienden als informatie bij het interview.
Voor mijn interview moest ik eerst een case voorbereiden. Tijdens het gesprek met de selectiecommissie werden mijn competenties over de functievereisten, mijn motivatie, mijn interesses en mijn affiniteit met deze functie en het activiteitsdomein geëvalueerd.