Jobs bij Selor? Solliciteer voor deze overheidsdienst

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van de Directie generaal Rekrutering en Ontwikkeling.

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Deze bestaat uit 10 verticale federale overheidsdiensten (FOD's) met elk hun specifieke bevoegdheid, 4 horizontale FOD's en 3 programmatiorische overheidsdiensten (POD's).

Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en minder bekende sociale en wetenschappelijke instituten of rijksdiensten die afhangen van de federale overheid: bijvoorbeeld Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Regie der Gebouwen, Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Selor rekruteert ook voor de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap en voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vaak zoeken deze diensten ook zelf nieuwe medewerkers, zonder de hulp van Selor. Kijk daarom ook geregeld op hun sites voor nog meer jobaanbiedingen.

Aantal medewerkers (bij benadering): 125

Vaakst gezochte profielen:

  • selectiedeskundigen
  • assistenten in de psychologie/maatschappelijke assistenten, optie personeelswerk
  • analytische profielen voor productontwikkeling en certificering (ontwikkelen en samenstellen van testen, methodieken, ...).

Wat onze medewerkers waarderen:

  • het dynamisme en de ervaring die zo kenmerkend is voor onze organisatie
  • de waarde die gehecht wordt aan ieders talent: elke medewerker wordt aangemoedigd om innovatieve en verbeteringsvoorstellen te doen
  • de aandacht die besteed wordt aan het onthaal en de ontwikkeling van nieuwe medewerkers
  • het feit dat je intern andere jobkansen krijgt waardoor er een sfeer van grote solidariteit en samenwerking is.