Geert Goossens

Geert Goossens
Vertel ons over je job…

Ik ben diensthoofd Boekhouding & Begroting, ik ben hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de boekhouding van de RVP. Alle verrichtingen moeten tijdig en correct worden uitgevoerd en geboekt. In onze dienst is de tevredenheid van onze 'klanten' zeer belangrijk. Een ander aspect in mijn job is het management bijstaan in het beleid. De boekhouding evolueert steeds. Vergaderen is dus de boodschap. Creativiteit en kennis komen daarbij vaak aan bod. Initiatief wordt op prijs gesteld en daarom ook gestimuleerd. Het geeft dan ook veel voldoening wanneer je positieve resultaten bereikt!

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Dit is mijn eerste job, en nog altijd een boeiende job met veel afwisseling!

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Zeker! En niet alleen omdat de RVP rechtover het zuidstation ligt en de verplaatsing vlot via de trein verloopt. Bij de RVP wordt er veel belang gehecht aan opleidingen. De opleidingen veranderingsmanagement en resultaatgericht financieel management die ik aan de KULeuven heb gevolgd waren zeer nuttig en verhelderend voor mijn huidige job.

Herinner je je eerste werkdag?

Dat was in 1982, een hele tijd geleden. De toespraak van de bestuurssecretaris over de moderne ambtenaar zal ik nooit vergeten. Voor hem was de kledij, het voorkomen van zijn medewerkers belangrijker dan alle andere vaardigheden. Gelukkig is dat nu verleden tijd!