Pascal Bougelet

Pascal Bougelet
Vertel ons over je job…

Ik leid drie diensten in het werkloosheidsbureau van Namen: controle, geschillen en invorderingen. Mijn rol bestaat in het coördineren van de activiteiten van die diensten, om de in de bestuursovereenkomst vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb iets meer dan drie jaar gewerkt in de 'Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne'. Ik was er aanvankelijk afdelingshoofd bij de dienst inning, vervolgens verantwoordelijke van de juridische dienst en ten slotte verantwoordelijke van de dienst geschillen. Dat was mijn eerste ervaring als teamchef.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja, in elk opzicht. Ik was aangenaam verrast door het arbeidsbeleid van de RVA. Het is een moderne, dynamische en klantgerichte administratie, met resultaatverbintenissen en een goed ontwikkelde bedrijfscultuur. Gezien de vele opdrachten die aan de RVA zijn toevertrouwd, kun je je op heel verschillende domeinen inzetten. Het begeleidingsbeleid is permanent in ontwikkeling. De huidige opleiding voor een diensthoofd die de centrale administratie aanbiedt, geeft een algemeen overzicht van de organisatie waarin men werkt en reikt verschillende tools aan om het hoofd te kunnen bieden aan de situaties waarmee men te maken krijgt.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben geslaagd voor een selectie die Selor organiseerde met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van juristen voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.

Herinner je je eerste werkdag?

Ja, die herinner ik me nog heel goed. Toen ik toekwam op het werkloosheidsbureau voelde ik me vrij vlug op mijn gemak, ook al was ik me er op die eerste dag van bewust dat het niet makkelijk zou zijn om de uitgebreide materie onder de knie te krijgen en inzicht te krijgen in de radertjes van een goeddraaiend mechanisme. Ik ben heel rustig gebleven dankzij het contact dat ik die dag met de mensen had. Ik heb vandaag helemaal geen spijt van mijn keuze.