Nathalie Gysbrechts

Monsieur X
Vertel ons over je job…

Ik werk bij de administratieve cel Beschikbaarheid. Facilitatoren ontvangen werklozen om hun inspanningen om werk te zoeken te evalueren en wij versturen die uitnodigingen. We bereiden hun dossiers voor, we  nemen er alles in op wat werklozen tijdens de geëvalueerde periode gedaan hebben. We verwerken ook de briefwisseling en beantwoorden telefonische oproepen.
Persoonlijk hou ik me ook bezig met het beschikbaarheidsgeschil. We passen de sancties toe die de facilitatoren geven na de gesprekken.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na gewerkt te hebben in de kantoren van de Match-winkels heb ik een contractuele overeenkomst getekend bij de FOD Justitie, penitentiaire inrichtingen, waar ik 14 jaar gewerkt heb, eerst in de gevangenis van Vorst-Berkendaal en vervolgens in Jamioulx. Nadat ik geslaagd was voor de selectie voor administratief assistent, ben ik aan mijn stage bij de RVA begonnen om benoemd te worden, meer bepaald in het werkloosheidsbureau van Charleroi.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik vond het belangrijk om benoemd te worden, niet alleen om te genieten van de jobzekerheid, maar ook om toegang te krijgen tot de bevorderingsproeven. Bovendien wou ik dichter bij huis komen werken.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Nadat ik geslaagd was voor een schriftelijke en een mondelinge test bij Selor, kreeg ik een bericht dat er betrekkingen vacant waren bij de RVA. Ik heb daarop geantwoord en heb dan een laatste mondelinge test afgelegd bij het hoofdbestuur van de RVA.