Samer Mitri

Samer Mitri
Vertel ons over je job…

Ik ben het eerste contactpunt van de federale klanten voor wie ik de account manager ben. Een diepgaande kennis van de klanten en van hun projecten op onroerend vlak is dus noodzakelijk. Verder vul ik ook de rol in van woordvoerder van de regie der Gebouwen bij de klanten. Zo draag ik bij tot de ontwikkeling en de versterking van een klantgerichte aanpak binnen de Regie der Gebouwen.

Hoe verliep je eerste werkdag?

Mijn eerste werkdag was de gelegenheid om mijn nieuw team te ontmoeten, en meteen ook de andere collega’s van mijn dienst. Ik ben natuurlijk de eerste twee weken enkele keren verloren gelopen in ons grote gebouw. Maar dat bood ook kansen om nieuwe collega’s te ontmoeten!

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik bij de Regie der Gebouwen aan de slag ging, heb ik zowel in de privésector (telecommunicatie) als in de overheidssector (Selor) gewerkt als klantbeheerder.

Werken voor je huidige werkgever, is dat volgens jou een voordeel?

Mijn werk voor de Regie der Gebouwen geeft me de mogelijkheid om vooruitgang te boeken in de boeiende sector van het onroerend goed. Bovendien heeft mijn werkgever mij snel de gelegenheid geboden om mij in te werken in belangrijke projecten. Dankzij het contact met zeer waardevolle collega’s kan ik zo snel mijn competenties ontwikkelen. Bovendien vormen het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven en de ruime opleidingsmogelijkheden zeker een pluspunt voor een job binnen de federale overheid.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De selectieprocedure voor deze statutaire betrekking verliep via Selor. Ik heb eerst een pc-test afgelegd, in mijn geval ging dat om module 2.1 met een case study. Ik was namelijk een jaar voordien al geslaagd voor module 1, wat mij voor deze test een vrijstelling opleverde. Daarna volgde nog een gesprek bij Selor, en dit voor een selectiejury die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen en van Selor.