Giuseppe Del Duca

Giuseppe Del Duca

Wat houdt jouw job precies in?

Ik ben verantwoordelijk voor de gebouwen in de provincie Luik. Mijn job heeft vooral te maken met HVAC-technieken: verwarming, ventilatie en air conditioning. Verder fungeer ik ook als contactpersoon voor de energieleveranciers waarmee de Regie een raamcontract heeft afgesloten. In de praktijk zit ik de helft van mijn tijd aan een bureau en sta ik de andere helft op de werf.

Kan je ons kort jouw professionele carrière schetsen?

Ik werk nu vier jaar voor de Regie der Gebouwen. Daarvoor was ik 14 jaar bij Belgacom aan de slag en ik heb ook een tijdje voor de FOD Justitie gewerkt. Bij Belgacom ging het meestal om functies binnen de domeinen elektriciteit en telecommunicatie, terwijl dat bij Justitie meer gespecialiseerde technieken waren.

Heb je ook in de privésector gewerkt?

Ja, ongeveer de eerste tien jaar van mijn carrière. Maar na een zekere tijd had ik daar mijn buik van vol. De belangrijkste bekommernis was steeds om winst te maken, niet om je werk goed te doen. Terwijl ik nu in mijn huidige functie samen met anderen mij kan inzetten ten dienste van de maatschappij. Deze rol ligt mij veel beter.

Hoe maakte je de overstap van elektriciteit naar HVAC?

Toen ik nog bij de FOD Justitie aan de slag was, zag ik de vacature voor HVAC-expert bij de Regie der Gebouwen. Dankzij mijn ervaring en eerdere opleidingen in die richting was ik toch al wat thuis in deze materie, maar toch besloot ik om mijn kennis over HVAC te verbreden en extra te studeren. Met succes, want ik slaagde voor de selectietesten en kreeg daarna de job aangeboden.

Wat zijn de voordelen van deze job?

De mogelijkheid om in de buurt van Luik te werken, dichter bij mijn woonplaats, heeft zeker een rol gespeeld om de FOD Justitie in Brussel te verlaten. Dankzij de flexibele werkuren kan ik ook mijn dagelijks leven beter organiseren. Bovendien is er ook een goed bedrijfsrestaurant tegen heel schappelijke prijzen, en dat is mooi meegenomen. Als ik naar het werk zelf kijk, dan ben ik vooral tevreden dat ik mijn tijd verdeel tussen mijn bureau en de werven. Verder moeten we steeds nieuwe uitdagingen aanpakken. Ik krijg daarbij veel vrijheid en heb een ruime beslissingsbevoegdheid. Als je er dan in slaagt om een probleem op te lossen, dan schenkt dat zeer veel voldoening.

Over welke competenties moet je beschikken voor dit soort werk?

Voor een functie als deze moet je uiteraard goed vertrouwd zijn met gespecialiseerde technieken. Gelukkig heb ik de kans gekregen om dankzij extra opleidingen mijn kennis te verruimen voor diverse technieken, maar ook voor andere domeinen zoals aanbestedingen bij de overheid of teamcoaching. Want ik denk dat je op al deze terreinen goed beslagen moet zijn om goed deze job te kunnen doen. Tot slot zijn ook een goede communicatie en een klantvriendelijke benadering troeven die goed van pas kunnen komen.