Mark Deeren

Mark Deeren
Vertel ons over je job…

Ik beantwoord hoofdzakelijk complexe vragen over de pensioenwetgeving. Deze vragen komen zowel van interne medewerkers, als van de gepensioneerden of andere externe personen of instanties. Meestal gaat het om principekwesties, bv over interpretatie van de wetgeving. We stellen dan nota's op voor een eenduidige toepassing van de wetgeving.

De PDOS heeft  een project op de rails gezet dat een grote invloed zal hebben op de toekomstige manier van werken. Dit project wil een elektronische loopbaangegevensbank en een elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel bijhouden. Door zo'n gegevensbank is ook een betere dienstverlening mogelijk. Ik vind het een groot voordeel om mee te werken aan de wetgeving voor dit project.

Ik volg ook geschillen op die voor de rechtbank behandeld worden. Ik bezorg de aangestelde advocaat de correcte juridische argumenten.
Tot slot ben ik nauw betrokken bij de voorbereiding van nieuwe wetgeving.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst  enkele jaren voor de douane in Antwerpen en bij de FOD Financiën in Gent gewerkt met tijdelijke contracten. Momenteel ben ik hier vastbenoemd jurist.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Door de goede ligging aan Brussel-Zuid is de afstand verre Meetjesland-Brussel héél goed te doen. Ik krijg een fietsvergoeding en er is gratis woon-werkverkeer, betaalbare hospitalisatieverzekering en nog meer.
Als contractueel  had ik, na het slagen van een test, ook recht op een competentiepremie maar ik had niet de doorgroeimogelijkheden die ik nu wel heb als statutair.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Voor mijn statutaire job nu als jurist, heb ik een schriftelijke en mondelinge proef afgelegd bij Selor.

Herinner je je eerste werkdag?

Van mijn eerste werkdagen bij de PDOS herinner ik me de sterk afwijzende houding van de persoon die tijdelijk als teamchef de taken had overgenomen. De man, toen halfweg de vijftig, had duidelijk gehoopt waarnemend teamchef te kunnen blijven tot aan zijn pensionering. Terloops vernam ik dat hij afkomstig was van hetzelfde dorp als mijn vader. In een poging om het ijs wat te breken sprak ik hem hierover aan. Hij ontdooide en bleek zowat mijn halve familie te kennen… Uiteindelijk is de kennisoverdracht vlot verlopen en hebben we enkele jaren goed samengewerkt. En ik die dacht dat ik in het verre en anonieme Brussel ging werken!