David Delaere

David Delaere
Vertel ons over je job…

Ik verifiëer voornamelijk pensioendossiers vóór de pensioenbeslissing wordt verstuurd en de betaling kan gebeuren. Bij deze verificatietaak word je quasi dagelijks geconfronteerd met heel specifieke carrières die zich niet altijd even gemakkelijk in een vakje laten stoppen. Ik doe veel opzoekingswerk in wetteksten en laat dit nu net iets zijn wat ik heel graag doe. Op die manier blijf je immers continu bijleren en vervalt het werk nooit in routine. Ik organiseer mijn werk zoals ik wil, zolang ik de deadlines van betalingen maar haal.

Een tweede luik van mijn job is het leiden van een bureau waar de pensioendossiers worden voorbereid. Hier is het "menselijk zijn" van groot belang. Het werk moet uiteraard gedaan worden en correct zijn, maar ik vind het evenzeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt in het bureau. Tenslotte spendeer je tijdens de week meer van je actieve tijd op het werk dan thuis.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben in 2000 begonnen als contractueel. Eerst bij de FOD Binnenlandse Zaken, daarna de FOD Financiën. Ik nam deel aan selectieproeven bij Selor en begon in 2003 vastbenoemd (statutair) bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). In 2004 kreeg ik bericht van de "Administratie der Pensioenen" (AP), zoals de PDOS vroeger heette, dat ik ook daar statutair kon worden. Gezien de functie mij wel interesseerde, nam ik bij de RKW een jaar verlof voor stage om bij de AP aan de slag te gaan. Op die manier kon ik een goed beeld krijgen van mijn nieuwe functie en van mijn nieuwe werkgever, terwijl ik nog altijd kon terugkeren naar de RKW. Tot op heden heb ik nog geen moment spijt gehad van die overstap.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik ben inmiddels 6 jaar werkzaam voor de PDOS en tot nu toe is het mijn beste werkervaring.

Als niveau A heb je de mogelijkheid om in een hogere weddenschaal te geraken. De PDOS is ook makkelijk bereikbaar: het (nieuwe) gebouw bevindt zich pal aan het Zuidstation.

De PDOS staat aan de vooravond van wat wellicht één van de belangrijkste momenten sinds haar ontstaan kan worden genoemd: de volledige digitalisering van het pensioenproces. De vernieuwing zal onze huidige manier van werken ingrijpend veranderen, met een nog betere dienstverlening aan de burger als einddoel.