Caroline Robbens

Caroline Robbens
Vertel ons over je job…

Samen met een aantal collega's behandel ik pensioenramingen die kunnen aangevraagd worden vanaf 55 jaar. Ik controleer of de binnenkomende dossiers volledig zijn. Indien nodig verzamel ik bijkomende info . Ik doe de pensioenraming aan de hand van de loopbaan- en salarisgegevens met behulp van berekeningssoftware.
Ik informeer ook de mensen als ze nog vragen hebben ivm hun raming. Het geeft voldoening om de toekomstig gepensioneerde correcte informatie te geven en de info die hij belangrijk vindt.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst enkele jaren in het buitenland gewerkt. Daarna ben ik begonnen als contractueel bij de FOD Financiën. Via een statuaire selectie bij Selor, ben ik overgestapt naar de PDOS.