Jobs bij de Openbare instellingen voor Sociale Zekerheid? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De 16 Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) streven naar een goed maatschappelijk evenwicht om de burger de beste sociale bescherming te bieden. Daartoe coördineren zij hun activiteiten en delen zij hun gegevens binnen een geïnformatiseerd netwerk.

Enerzijds verzekeren zij sectoren zoals de pensioenen, werkloosheid, de ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag, jaarlijkse vakantie. Anderzijds bieden zij sociale hulpverlening zoals gewaarborgd inkomen voor bejaarden en gehandicapten, gewaarborgd gezinsinkomen,...

Deze essentiële maatschappelijke opdracht drijft onze 13000 medewerkers om dagelijks een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle burgers te waarborgen.

Om deze kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen, realiseren de OISZ in synergie gezamenlijke initiatieven om hun interne werking permanent te verbeteren.

Samenwerken en vernieuwen

De Belgische sociale zekerheid geldt als één van de meest doeltreffende en moderne ter wereld. Om dit te blijven, hebben 16 OISZ de krachten gebundeld om met gezamenlijke initiatieven hun interne en externe werking permanent te verbeteren. "Shared services" in humanresourcesmanagement, beheer van gebouwen, ICT en financiële middelen zijn hierbij het streefpunt.

Onze ambities liggen hoog. Om onze doelen te bereiken, zijn er verschillende innovatieve projecten. Hiermee streven we niet alleen naar een betere dienstverlening en een efficiëntere interne werking, maar ook naar een beter welzijn van onze medewerkers en een doeltreffende communicatie met de burger:

 • e-Government:
  • introductie van het elektronisch documentenbeheer voor onze klanten;
  • de ontwikkeling van elektronische dossiers en gegevensbanken;
  • de oprichting van contactcenters;
 • procesverbetering, risicobewaking en interne audit;
 • duurzame ontwikkeling, zoals de invoering  van EMAS (Eco-Management and Audit Scheme);
 • nieuwe werkvormen (zoals telewerken thuis en in satellietkantoren);…

Wie zoeken we meestal ?

 • Dossierbeheerders (bachelors en administratief assistenten met diploma van hoger secundair onderwijs) die dossiers autonoom behandelen volgens de reglementering en in nauw contact staan met de burger;
 • Specialisten in alle domeinen van de sociale zekerheid (master), met juridische, medische, financiële e.a. achtergrond;
 • Sociaal inspecteurs & controleurs, …
 • Teamchefs dossierbeheer (bachelors) die de operationele activiteiten van een dienst coördineren en als expert de medewerkers ondersteunen in hun dienstverlening aan de burger;

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar specialisten (masters en bachelors) voor de ondersteunende diensten en dit in de volgende domeinen: wetgeving, financiën, ICT, Humanresources, infrastructuur & logistiek, vertaling …

Wat doen we?

De 16 OISZ spelen een belangrijke rol binnen de Belgische sociale zekerheid. Het takenpakket is heel divers, maar kan gegroepeerd worden in 2 grote domeinen:

 • Uitbetaling van:
  • kinderbijslag (FAMIFED, RSZPPO en RSVZ)
  • uitkeringen aan werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag en personen met loopbaanonderbreking en tijdskrediet (RVA en HVW)
  • pensioenen aan werknemers en zelfstandigen (RVP), ook aan wie buiten de Europese Economische ruimte werkt (DOSZ en HVZK)
  • pensioenen aan ambtenaren (PDOS)
  • geneeskundige verstrekkingen en vervangingsinkomens bij ziekte, moederschaprust, ongeval … (RIZIV, HZIV en RSVZ)
  • vergoedingen aan slachtoffers van arbeidsongevallen (FAO)
  • vergoedingen aan slachtoffers van beroepsziekten (FBZ)
  • vakantiegeld aan arbeiders (RJV)
 • Inning van sociale bijdragen voor zelfstandigen (RSVZ), het personeel van de lokale besturen (RSZPPO) en de loontrekkenden (RSZ).

De geïnde sociale bijdragen worden dan verdeeld over de verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid en de sociale fondsen.
Een aantal van deze overheidsinstellingen werken samen met andere instellingen. Zo zijn er de HZIV en de ziekenfondsen voor de ziekteverzekering, de HVW en de vakbonden voor de werkloosheidsuitkeringen.
Voor de inning van de bijdragen van zelfstandigen zijn er de onafhankelijke sociale verzekeringsfondsen en de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
De uitwisseling van al deze gegevens wordt gecoördineerd in een geïnformatiseerd netwerk, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Wat vinden we belangrijk?

Onze essentiële maatschappelijke opdracht drijft onze medewerkers om dagelijks een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen aan alle burgers.

Hierbij staan de volgende waarden centraal:

 • klantvriendelijkheid en servicegericht handelen;
 • onpartijdigheid, betrouwbaarheid, en professionaliteit in de dossierbehandeling;
 • verantwoordelijkheidszin, autonomie en resultaatgerichtheid;
 • permanente zelfontplooiing en goede teamwerking.

Wat bieden we?

In ruil voor jouw talenten bieden wij je een aantrekkelijke en flexibele werkomgeving waarin een voortdurende persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt.

Daarnaast zijn er talrijke voordelen eigen aan de overheid  Ontdek ze allemaal op de website van elke OISZ en op FedWeb.

 

Wie zijn we?

OISZ is een verzamelnaam voor een aantal overheidsinstellingen in de sector van de sociale zekerheid: