Jobs bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De Koninklijke Bibliotheek van België is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen onder de koepel van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). Ze stelt de energie en de passie van haar medewerkers in dienst van de goede uitvoering van vier wezenlijke opdrachten:

We werken aan het beheer van een uitgebreid literair, artistiek en wetenschappelijk erfgoed dat vele eeuwen oud is. Of het nu gaat om boeken, prenten, penningen, handschriften, kranten, kaarten en plannen of nog om muziekpartituren, elk document wordt onder optimale omstandigheden bewaard dankzij de deskundigheid van onze medewerkers.

Daarom heeft de Koninklijke Bibliotheek de voorbije jaren ingezet op digitaliseringstechnologieën.

Bovendien worden alle publicaties die in België verschijnen en alle publicaties van Belgische auteurs in onze instelling gedeponeerd: de afdeling Wettelijk depot verwerft en beheert jaarlijks ongeveer 20.000 nieuwe titels die samen met de oude documenten worden bewaard.

Het komt er niet alleen op aan dit erfgoed goed te bewaren, het moet ook worden ontsloten voor een breed publiek. Aldus biedt de Bibliotheek diensten van hoge kwaliteit aan haar lezers aan en streeft ze ernaar haar verzamelingen te valoriseren via workshops, tentoonstellingen of rondleidingen, zowel voor kenners als voor leken.

Tot slot is ze een onfeilbare partner van het wetenschappelijk onderzoek waarvan ze de vele projecten omkadert en ondersteunt, vooral op het gebied van de menswetenschappen.

Aantal medewerkers (bij benadering): 300.

De Koninklijke Bibliotheek is geen gewone federale administratie; ze is gericht op cultuur en op de ontwikkeling van wetenschappelijke projecten en biedt ruime mogelijkheden op het vlak van tewerkstelling en loopbaan. Er is een grote verscheidenheid aan beroepen: bibliothecaris, onthaalbediende, administratief assistent, gids, arbeider, ICT-deskundige …

Voor onze werknemers lijkt geen enkele dag op de vorige: nieuwe boeken, projecten, tentoonstellingen, maar ook voortdurend contact met mensen van buiten de instelling. Er komt elke dag wel weer een nieuwe uitdaging!

We streven ernaar aan onze medewerkers de kans te bieden autonoom te zijn in hun werk. Het is belangrijk dat elke werknemer zich op zijn plaats voelt en zich kan ontplooien in de voorgestelde projecten.

Meer nog, we proberen aan zoveel mogelijk werknemers een statutaire job te bieden zodat ze interessante toekomstperspectieven in de instelling kunnen ontwikkelen.

Gelegen in een historisch gebouw op de Kunstberg, midden in de stad en vlakbij het Centraal Station en de metro, bieden we een zeer aangenaam en vlot toegankelijk werkkader.

Wie in dienst treedt bij de Koninklijke Bibliotheek van België duikt niet alleen onder in het verleden maar investeert tegelijk in de toekomst!

Wat onze medewerkers op prijs stellen:

 • Mogelijkheden om uren te recupereren en hun werkrooster aan te passen
 • Verscheidenheid van taken
 • Aantrekkelijk loon en vele sociale voordelen
 • Verschillende culturen en talen
 • Aangenaam werkkader, zeer centrale ligging, in een historisch gebouw met terras, tuin en een groentetuin op het dak
 • Organisatie van culturele projecten (Museum Night Fever, Nuit blanche, tentoonstellingen, gratis toegang tot de federale musea …)
 • Creëren van nieuwe projecten
 • Mogelijkheden op het vlak van opleiding en loopbaanontwikkeling.

Bedrijfscultuur 

De laatste jaren worden gekenmerkt door een grootschalige operatie van modernisering van de instelling, meer bepaald op het vlak van de interne communicatie en het personeelsbeheer. De versterking en verdieping van deze nieuwe dynamiek steunen voortaan op een ambitieus managementplan 2013-2017 en op een herstructurering van de algemene directie, die wordt geoptimaliseerd door het creëren van een functie van directeur van de ondersteunende diensten en door het versterken van haar directiesecretariaat.

De Bibliotheek coördineert wetenschappelijke en culturele projecten.

Voorbeelden:

 • Europeana Collections 1914-1918: groot project voor het digitaliseren van unieke documenten en stukken ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Deze prestigieuze collectie van ongeveer 400.000 documenten wordt vanaf juni 2014 gratis ter beschikking gesteld.
 • Niet minder dan 5000 oude tekeningen worden bestudeerd en beschreven overeenkomstig de internationale standaarden met het oog op het online beschikbaar stellen van de deelverzameling voor het grote publiek vanaf 2015. Daarnaast is een tentoonstelling gepland gewijd aan de meesterwerken uit de verzameling.

De KBR organiseert ook tentoonstellingen, concerten en colloquia:

 • Tentoonstelling Henry Van de Velde - Brieven van architecten: Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van zijn verjaardag en als eerbetoon aan deze belangrijke architect wordt een tentoonstelling gewijd aan zijn briefwisseling.
 • Middagconcerten: De Bibliotheek nodigt u elk seizoen uit op verschillende muzikale afspraken; getalenteerde en bezielde musici nodigen u uit om de werken te ontdekken die wegens hun gevoeligheid werden geselecteerd.
 • Call for papers - Musical life in Belgium during the Second World War: Dit internationaal colloquium heeft tot doel het muziekleven in België onder de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog te doen ontdekken.

U vindt al het nieuws over de projecten op de website www.kbr.be/actualites/agenda_nl.html.