Olivier Staquet

Olivier Staquet
Vertel ons over je job…

Ik behandel de post en ik beantwoord de (vele) telefonische oproepen. Ik behandel de dossiers (klachten, administratieve veranderingen, infoaanvragen) en beheer de statistieken van de dienst.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik bij het IV-NIOOO aan de slag ging, was ik administratief assistent bij de Commissie Regularisatie, die deel uitmaakt van de FOD Binnenlandse Zaken.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Er is nogal wat stress door de werklast, maar we hebben een prima team en we hebben echt het gevoel dat we nuttig werk verrichten voor de rechthebbenden. Hetzij door hen wegwijs te maken in hun paperassen, hetzij door hen op de hoogte te houden over de vorderingen in hun dossier. Op hun leeftijd is in het ongewisse blijven (naast het financiële aspect van hun recht op terugbetalingen) het ergste.
Samengevat is het fundamentele aspect van onze job begeleiding, omdat de leden van het IV-NIOOO constant met ons in contact staan. De mensen helpen die onze diensten nodig hebben, geeft heel wat voldoening.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Mijn job is een contractuele job. Ik werd door het IV-NIOOO gecontacteerd om iemand voor een paar maanden te vervangen. Negen jaar later ben ik hier nog steeds!

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Ik werd erg hartelijk ontvangen en op het einde van die eerste dag zei een collega me: Morgen ga je naar het fort van Breendonk... . Dat had ik niet echt verwacht en ik vroeg me af waarom ik naar daar moest gaan. Eigenlijk gingen we het fort bezoeken, want er bestaat geen betere manier om te beseffen hoe belangrijk de taak is die we ten aanzien van de rechthebbenden hebben.
Sommige rechthebbenden zijn vertrouwde figuren geworden bij ons op de dienst. Het eerste contact loopt soms wat stroef, maar dan krijg je ze later aan de lijn en maken ze zelfs een grapje. Dat vormt zo'n beetje een beloning voor het werk dat we elke dag doen. Sommige van die mensen sturen ons zelfs een kaartje als ze op vakantie zijn of voor sommige feesten.