Olivier Staquet

Olivier Staquet
Vertel ons over je job…

Enerzijds werk ik als gids, anderzijds ontwikkel ik tentoonstellingen en doe ik administratief werk. De herinneringsdienst van het IV-NIOOO biedt de mogelijkheid aan scholen om aan een democratische prijs een historische site aangaande de Eerste of Tweede Wereldoorlog te bezoeken of een rondreizende tentoonstelling te boeken rond dezelfde thema's. Ik leid leerlingen rond in Breendonk of in de Dodengang. Daarnaast gids ik ook in de mobiele tentoonstellingen over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en het Congolees militair verleden.

In 2013 ontwikkelde ik een algemene overzichtstentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Daarna volgde een expo over het Autokanonnenkorps tijdens de Eerste Wereldoorlog. Recent werkte ik mee aan tentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog in Congo en vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het administratieve luik van mijn job bestaat uit reservaties registreren, kleine vertalingen doen en algemene administratieve omkadering van onze projecten. Naar aanloop en tijdens het project 'Trein der 1000' werd ik ingeschakeld voor de communicatie naar jongeren.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik bij het IV-NIOOO aan de slag ging, was ik administratief assistent bij de Commissie Regularisatie, die deel uitmaakt van de FOD Binnenlandse Zaken.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Er is nogal wat stress door de werklast, maar we hebben een prima team en we hebben echt het gevoel dat we nuttig werk verrichten voor de rechthebbenden. Hetzij door hen wegwijs te maken in hun paperassen, hetzij door hen op de hoogte te houden over de vorderingen in hun dossier. Op hun leeftijd is in het ongewisse blijven (naast het financiële aspect van hun recht op terugbetalingen) het ergste.
Samengevat is het fundamentele aspect van onze job begeleiding, omdat de leden van het IV-NIOOO constant met ons in contact staan. De mensen helpen die onze diensten nodig hebben, geeft heel wat voldoening.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Hoewel ik aan mijn job begon als contractueel ambtenaar, nam ik enkele jaren geleden deel aan een examen tot statutarisering. Daarin slaagde ik en na een stage van één jaar werd ik statutair ambtenaar.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Ik werd erg hartelijk ontvangen en op het einde van die eerste dag zei een collega me: Morgen ga je naar het fort van Breendonk... . Dat had ik niet echt verwacht en ik vroeg me af waarom ik naar daar moest gaan. Eigenlijk gingen we het fort bezoeken, want er bestaat geen betere manier om te beseffen hoe belangrijk de taak is die we ten aanzien van de rechthebbenden hebben.
Sommige rechthebbenden zijn vertrouwde figuren geworden bij ons op de dienst. Het eerste contact loopt soms wat stroef, maar dan krijg je ze later aan de lijn en maken ze zelfs een grapje. Dat vormt zo'n beetje een beloning voor het werk dat we elke dag doen. Sommige van die mensen sturen ons zelfs een kaartje als ze op vakantie zijn of voor sommige feesten.