Jobs bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO)? Solliciteer voor deze overheidsdienst

Het Instituut draagt de erkentelijkheid van de overheid uit voor al diegenen die vochten voor onze vrijheden. Die opdracht concretiseert zich in de volgende 3 activiteiten:

  • terugbetalen van medische zorgen aan oorlogsinvaliden en oud-strijders
  • organiseren van sociale en financiële bijstand voor de gerechtigden van het Instituut
  • bewaren en doorgeven van de herinnering aan conflicten waar België bij betrokken was. Bvb door het organiseren van herinneringseducatieve projecten voor jongeren.


Raadpleeg de jaarverslagen

Aantal medewerkers (bij benadering): 160

Vaakst gezochte profielen:

  • administratieve medewerkers (voornamelijk voor de administratieve diensten en de diensten voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging)
  • maatschappelijk werkers (voor de sociale diensten, actieterrein: het hele grondgebied)
  • attachés, voor diverse managementfuncties en om specialistische taken bij bepaalde diensten waar te nemen (met name bij Communicatie, bij Herinnering, bij HR, enz.).