Het Instituut draagt de erkentelijkheid van de overheid uit voor al diegenen die vochten voor onze vrijheden. Die opdracht concretiseert zich in de volgende 3 activiteiten:

 • terugbetalen van medische zorgen aan oorlogsinvaliden en oud-strijders
 • organiseren van sociale en financiële bijstand voor de gerechtigden van het Instituut
 • bewaren en doorgeven van de herinnering aan conflicten waar België bij betrokken was. Bvb door het organiseren van herinneringseducatieve projecten voor jongeren.


Raadpleeg de jaarverslagen

Aantal medewerkers (bij benadering): 160

Vaakst gezochte profielen:

 • administratieve medewerkers (voornamelijk voor de administratieve diensten en de diensten voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging)
 • maatschappelijk werkers (voor de sociale diensten, actieterrein: het hele grondgebied)
 • attachés, voor diverse managementfuncties en om specialistische taken bij bepaalde diensten waar te nemen (met name bij Communicatie, bij Herinnering, bij HR, enz.).

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-INIG)
Regentlaan 45-46
1000 Brussel
Website: http://www.iv-inig.be
E-mailadres: info@iv-niooo.be
Tel.: 02/227.63.00
Fax: 02/227.63.31

Logistieke secretariaten

 • Voskenslaan 95 te 9000 Gent
  Tel.: 09/222.71.65
  Fax: 09/221.38.64
 • Rue des Croisiers, 8, bus 18 te 5000 Namen
  Tel.: 081/22.46.46
  Fax: 081/57.93.55
 • Neustrasse 66 te 4700 Eupen
  Tel.: 087/74.31.75
  Fax: 087/74.33.95