Maria Snoussi

Maria Snoussi
Vertel ons over je job…

Bij het Fonds hebben we een kleinere structuur dan bij een FOD, daardoor is mijn werk tamelijk gevarieerd. We werken in teamverband en iedereen heeft zijn specialiteit.
Mijn specialiteit is het beheer van de loopbaan van de personeelsleden en hun verschillende aanvragen (verschillende soorten verloven, verminderde prestaties, pensioen, mobiliteit, enz.). Bij hun indiensttreding ben ik ook de contactpersoon en zorg voor de ontvangst van de nieuwe Franstalige personeelsleden.
Ik informeer hen zo goed mogelijk en ze kunnen altijd bij me terecht. Ik heb een tamelijk afwisselend werk en omgaan met verschillende materies schrikt me niet af, integendeel.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik werkte eerst 2 jaar in de privé, in het domein loonbeheer en 2 jaar bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooraleer bij het FBZ in dienst te komen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja, Ik werd nog opgeleid door mijn collega die met pensioen ging. Ze heeft me heel goed geïnformeerd. Ik heb ook de mogelijkheid om specifieke opleidingen voor mijn job te volgen.
De voordelen zijn niet te verwaarlozen: glijdende werktijden, mogelijkheden om te evolueren en werkzekerheid.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan verschillende aanwervingsselecties bij Selor, een FOD heeft me opgenomen in zijn lijst met geslaagden en het Fonds heeft uit die reserve geput. Ik werd opgeroepen voor een interview en kreeg de betrekking.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Mijn eerste verrassing was dat alles klaar stond bij mijn aankomst, bureau, internetverbinding, kantoormateriaal, maar ik kreeg ook een goede ontvangst. Dat is niet altijd het geval, vooral in de privé. Het is echt een goed punt voor een eerste werkdag.