Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) is een openbare instelling van sociale zekerheid. In die hoedanigheid wil ze bijdragen tot het vrijwaren en bevorderen van de gezondheid in het arbeidsmilieu en de schade door beroepsziekten voorkomen, herstellen of vergoeden.

Als het expertisecentrum op het vlak van beroepsziekten bestudeert het Fonds deze materie grondig en stelt ze haar kennis ter beschikking. Ze stelt talrijke preventieve acties voor. Daarnaast doet ze ook uitspraken over aanvragen tot het verkrijgen van een vergoeding wegens een beroepsziekte. Het Fonds staat ook in voor de uitbetaling van deze vergoedingen.

De verscheidenheid binnen ons personeelskader draagt bij tot de grote menselijke rijkdom die het Fonds bezit. Het laat ons toe een werkomgeving aan te bieden waarin ieder zich gelukkig kan voelen.

Aantal medewerkers: 285

Vaakst gezochte profielen:

 • Niveau A: artsen, informaticaspecialisten, juristen, economisten, en chemici voor ons laboratorium.
 • Niveau B: ICT-deskundigen, verpleegkundigen.
 • Niveau C: administratief assistenten (dossierbeheerders).

Onze medewerkers appreciëren:

 • de glijdende werkuren
 • de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden tijdens de ganse loopbaan
 • de mogelijkheid tot het verwerven een taalpremie bij slagen van een taaltest
 • de eigen sociale dienst (tussenkomst sinterklaas,- eindejaarsgeschenken, vakantiekampen)
 • de talrijke sociale voordelen.

Onze projecten:

 • het bestuderen van ziekten die een verband hebben met arbeidsomstandigheden en de mogelijkheid om er preventief tegen op te treden
 • project rond duurzame ontwikkeling
 • procesanalyses van de diverse diensten, enzovoort...

Fonds voor de beroepsziekten (FBZ)
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
Website: www.fbz.fgov.be
Tel.: 02/226.62.11
Fax: 02/219.19.33

Het Fonds voor de beroepsziekten is gelegen aan het Madouplein (Brussel). Het is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer (www.mivb.be).

Voor meer informatie:
E-mailadres: secr@fmp-fbz.fgov.be