Renaud Persoons

Renaud Persoons
Vertel ons over je job…

Ik werk op de helpdesk van het Fonds. We krijgen vragen over het gebruik van de computertool, zowel van onze collega's als van onze partners in de verzekeringssector. Andere taken van de helpdesk, naast de gebruikers helpen, zijn de opvolging van de toegangsmachtigingen, het beheer van het intranet, de realisatie van statistische studies via onze databases,  …

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Absoluut! Het Fonds is een organisatie met een gevarieerde expertise (juridisch, medisch en actuarieel), die verschillende competenties aantrekt die elkaar aanvullen. De projecten zijn heel interessant. Ik denk dan vooral aan het project voor de informatisering van de sociale zekerheid (het project EVA-LEA, genomineerd voor de e-Gov Awards 2009). Bovendien is het Fonds met zijn 250 medewerkers een organisatie op mensenmaat, waarin het individu een centrale plaats inneemt. Ten slotte genieten we talrijke extralegale voordelen (vervoerskosten, tegemoetkoming in medische kosten en verzekeringskosten, …) en is het Fonds uiterst gunstig gelegen, op twee stappen van het Luxemburgplein en het Europees Parlement.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben bij het Fonds gekomen als seizoenarbeider, nu bijna tweeënhalf jaar geleden. Ik kon er blijven dankzij vervangingscontracten, alvorens deel te nemen aan een selectie voor statutairen bij Selor. Uiteraard had ik het Fonds aangeduid als een van de organisaties waar ik zou willen werken.