Nele Vanderwegen

Nele Vanderwegen
Vertel ons over je job…

Collega's kunnen bij ons terecht voor vertalingen, maar ook voor tekstverbeteringen of leesbaarheidsadvies. We vertalen allerlei teksten (verslagen van vergaderingen, nota's voor het beheerscomité, medische rapporten, briefwisseling, …), van en naar het Nederlands en het Frans, maar ook van en naar het Duits, Engels, Italiaans en Grieks.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik werkte eerder - ook als vertaalster - op een grootschalig informatiseringsproject bij een andere grote Belgische werkgever. Het was een leerrijke eerste werkervaring, maar na twee jaar wou ik een job met iets meer variatie. Die vond ik bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik ben blij met mijn nieuwe job: er is meer variatie qua teksten én qua taken (ik hou me ook een beetje bezig met interne communicatie). Ik ben ook tevreden met mijn loon en het aantal vakantiedagen. De overheid biedt jammer genoeg wel weinig extralegale voordelen. Op het Fonds heerst er een gemoedelijke sfeer onder de collega's en dat maakt het werk aangenaam. Dat je (zodra je statutair bent) talrijke gecertificeerde opleidingen kan volgen, vind ik ook heel positief.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Na een eerste selectieronde bij Selor, heb ik op het Fonds zelf testen afgelegd: eerst een interview, daarna een vertaaltest. Ik ben aangenomen voor 1 jaar, ter vervanging van iemand die loopbaanonderbreking heeft. Hopelijk wordt mijn contract verlengd en krijg ik de kans om stage te lopen voor mijn benoeming…

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

In mijn eerste week kwam er een telefoontje uit Italië, het onthaal wist dat ik Italiaans sprak. Ik kreeg een stortvloed van woorden over een dossier en de daaruit voortvloeiende vragen. Pas daarna kon ik duidelijk maken dat ik vertaalster was en dus geen dossierkennis had en dat ik haar vragen zou voorleggen en terugbellen. Toen moest ik - als nieuwkomer - uitzoeken wie ik die vragen kon voorleggen. De dame was achteraf heel blij dat ik haar had kunnen verder helpen en ik was heel blij dat ik mijn Italiaans had kunnen gebruiken vanaf week 1!