Jobs bij het Fonds voor arbeidsongevallen? Solliciteer voor deze overheidsdienst

Het Fonds voor Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen gaan fusioneren. Waarschijnlijk in 2017 zullen beide diensten samensmelten tot één overkoepelende dienst, zo besliste de Minsteeraad in juni 2015. De bedoeling hiervan is om de expertise binnen de sector van de beroepsrisico’s te bundelen in één organisatie, die dan coherenter en beter zichtbaar zal kunnen werken.

Het FAO is een openbare instelling van sociale zekerheid en voert volgende opdrachten uit: 

 • Controleren: controles uitvoeren bij werkgevers en in verzekeringsondernemingen, bekrachtigen van overeenkomsten tussen verzekeringsondernemingen en slachtoffers.
 • Betalen: uitkeringen van vergoedingen en renten, terugbetalen van medische en farmaceutische kosten en prothesekosten en verzekeren van zeelieden en zorgen voor vergoeding van arbeidsongevallen als de werkgever geen verzekering heeft onderschreven
 • Innen: bijdragen innen ten laste van de werkgevers en de verzekeringsondernemingen
 • Voorkomen: bijdragen tot de nationale strategie over veiligheid en welzijn op het werk door de ondernemingen te bestraffen en verantwoordelijk te stellen in geval van verzwaarde risico's
 • Informeren: beheren van een centrale gegevensbank van de arbeidsongevallen en regelen van een preventiebeleid. We zijn ook tussenpersoon van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de verzekeringsondernemingen. 

Aantal medewerkers: 250

Door de de grote variatie in opdrachten hebben we heel wat verschillende jobs voor: dossierbeheerders, artsen, kinesisten, inspecteurs, controleurs, maatschappelijk assistenten en jobs die onafscheidelijk verbonden zijn met elke onderneming, zoals het beheer van financiën, HR of ICT. 

Wat onze medewerkers waarderen:

 • overheidsinstelling met een menselijke gezicht: het is mogelijk om alle collega’s te leren kennen
 • afwisselende taken en veel gevarieerde functies
 • ontwikkelingskansen.

Onze projecten:

 • Een van de belangrijke taken van het FAO is de controle op hoe arbeidsongevallen worden afgehandeld.
  Elk jaar nemen we een of meerdere enquêtes af om na te gaan welke problemen zich herhaaldelijk voordoen bij verzekeringsmaatschappijen in het kader van de vergoedingen die worden betaald aan slachtoffers van arbeidsongevallen.
 • Een van de belangrijkste projecten van het FAO is de informatisering van de aangifte van de arbeidsongevallen bij de overheid. Hiervoor werd een online applicatie ontwikkeld op de portal van de sociale zekerheid zodat werknemers die werken bij de overheid via elektronische weg aangifte kunnen doen van arbeidsongevallen. Met dit initiatief willen we ook tegemoet komen aan de vraag van Europa(Eurostat) om over gegevens te kunnen beschikken over arbeidsongevallen van de volledige beroepsbevolking in België.