Marie-Line Gabriel

Marie-Line Gabriel
Vertel ons over je job…

Aanvankelijk werd ik aangeworven voor de dienst Communicatie, om verschillende publicaties van de FOD inhoudelijk uit te werken en te verbeteren. Sinds twee jaar werk ik in de cellen Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Daar ben ik verantwoordelijk voor de communicatie, en word ik ook bij talrijke andere opdrachten betrokken: implementatie van een milieubeheersysteem om de EMAS-certificatie te bekomen, deelname aan werkgroepen, sensibilisering van het personeel via allerhande activiteiten, formulering van advies, administratieve opvolging van dossiers, …
Ik heb het geluk dat ik kan werken onder leiding van een coördinator die op technisch vlak heel onderlegd is. Zo kan ik me volledig op de relaties met mijn collega's toeleggen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Mijn professioneel parcours is verdeeld tussen communicatie en sociaal-cultureel werk. Dat deed ik als zelfstandige, als werknemer en als ambtenaar. In mijn twintigjarige loopbaan ben ik immers verschillende keren van de privésector naar de overheid gegaan, en omgekeerd. Na een boeiende (maar uitputtende) professionele ervaring in de journalistieke wereld ben ik voor een gemeentelijke overheidsdienst gaan werken. Daar werd ik voor de eerste keer met de regels van het internet geconfronteerd, zowel qua structurering, ergonomie als actualisering. Dat was in die tijd een volledig nieuw aspect in het beroep van communicator. Daarna heb ik enkele omwegen gemaakt via sociaal-cultureel werk. En nu werk ik weer in een overheidsdienst, maar dit keer op federaal niveau. Alle competenties die ik elders heb verworven komen goed van pas in mijn dagelijks werk. En elke dag opnieuw leer ik nieuwe dingen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Vandaag ziet mijn carrière er helemaal niet meer uit zoals ik me die 20 of 30 jaar geleden had voorgesteld.  Vóór ik kinderen had, offerde ik alles op voor mijn carrière. Vandaag hecht ik veel belang aan evenwicht tussen mijn professioneel leven, mijn gezin en mijn sociaal leven. Door te werken in deze FOD kan ik dat evenwicht nastreven. Mijn kinderen zijn degenen die er het meest baat bij hebben dat ik op woensdag telewerk. 's Namiddags zijn ze thuis in plaats van op de naschoolse opvang. Ze weten echter dat ze me niet moeten storen.
Daarnaast kan ik niet klagen over de mogelijkheden op het vlak van voortgezette opleidingen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan een algemene proef voor de samenstelling van een wervingsreserve van kandidaten met een universitair niveau. Enkele weken later kreeg ik een brief dat ik geslaagd was en voortaan verwittigd zou worden van alle openstaande jobs van niveau A bij de federale overheid. Het was aan mij om te reageren zodra een functie me interesseerde. Ik heb me ingeschreven voor de specifieke proeven (een schriftelijk deel gevolgd door een gesprek) georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid voor de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke. Ik stelde de open vragen in beide delen enorm op prijs. Zo kon iedereen zijn knowhow valoriseren. Ik kreeg een telefoontje met de mededeling dat ik geslaagd was, uiteraard gevolgd door een officiële brief. Zodra mijn stageperiode een jaar later afliep was ik volledig statutair.

Herinner je je eerste werkdag?

Bij mijn aankomst in de FOD was ik bang om terecht te komen in een team met kille, trieste, uitgebluste mensen vol complexen. In werkelijkheid waren de meeste collega's jong, sympathiek en dynamisch.  Eén kleine tegenvaller voor mijn trots (maar van voorbijgaande aard): ík was de oudste...