Dries Gellynck

Dries Gellynck
Vertel ons over je job…

Ik ben in de eerste plaats verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de begroting. We verspreiden richtlijnen en informatie, volgen de begroting op en geven opleiding. Ik stuur ook een team aan dat de facturen afhandelt en de boekhoudkundige verrichtingen uitvoert. Sinds 2010 is er een nieuwe wetgeving voor de boekhouding van kracht en gebruiken we een nieuw boekhoudsysteem. Dit betekent dat er op dit moment een groot gedeelte van de tijd en energie gaat naar het optimaliseren van de nieuwe werkprocessen.
Daarnaast volg ik projecten op die een budgettaire weerslag hebben: de FOD vertegenwoordigen bij de sociale dienst, de contacten onderhouden met de NMBS, opvolgen en rapporteren van de buitenlandse zendingen, …

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Behalve enkele vakantiejobs en interimjobs is de FOD Sociale Zekerheid mijn eerste echte werkgever. Ik heb steeds interesse gehad in de overheidssector. Bij de overheid staan er andere waarden centraal dan in een private onderneming. Waarden als klantentevredenheid, teamwerk en eerlijkheid vind ik belangrijker dan het commerciële aspect binnen een onderneming.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ondanks mijn gebrek aan ervaring kreeg ik vanaf het eerste jaar veel verantwoordelijkheden en uitdagende projecten. Deze uitdagingen heb ik steeds met beide handen aangenomen. Door de grote diversiteit aan projecten heb ik interessante personen ontmoet en veel kennis verzameld. Het zorgt voor afwisseling en een continue uitdaging.
Sinds 2007 werken we binnen onze dienst zonder vaste uurroosters en zonder een vaste werkplek.  Je wordt beoordeeld op basis van je resultaten waardoor je zelf verantwoordelijk bent voor de organisatie van je werktijd. Dit bevordert sterk de 'work-life balance'. Ook de mogelijkheid tot telewerken wordt door de FOD Sociale Zekerheid aangeboden.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De selectieprocedure was klassiek. Tijdens mijn studies economische wetenschappen al heb ik met succes deelgenomen aan een examen voor een statutaire wervingsreserve voor economisten. Aangezien ik echter in die periode op erasmusuitwisseling was in Zweden, heb ik pas vanaf september kunnen solliciteren op de toegestuurde vacatures. Heel snel werd ik uitgenodigd voor een bijkomende mondelinge test en een gesprek. Het heeft echter wel nog meer dan 2 maand geduurd vooraleer ik kon beginnen bij de FOD Sociale Zekerheid.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Ik herinner me de eerste dagen nog zeer goed. De eerste werkdag was 2  januari en ik kreeg meteen dienstvrijstelling! Wat een goed begin…  Het was namelijk de dag van de nieuwjaarsreceptie en mijn toenmalige directeur vond het beter om me te laten starten op een 'echte' werkdag. De eerste werkdag werd volledig ingenomen door kennismaking met de collega's, verkrijgen van de noodzakelijke informatie over de job, kiezen van een (toen nog vast) bureau.  Ik heb er toen voor gekozen om een bureau te delen met een ervaren collega. Op die manier heb ik het eerste jaar heel veel ondersteuning en advies verkregen.