Sophie Moris

Sophie Moris
Vertel ons eens iets over je job

Ik sta in voor de aanpassingen van de reglementering zowel voor het administratief statuut (arbeidvoorwaarden, verloven, …) als het geldelijk statuut (loon, premies,…) van de federale personeelsleden.  Ik zorg er voor dat deze reglementering coherent blijft en eenvoudiger toegepast kan worden. Ik beantwoord ook uiteenlopende juridische interpretatievragen van verschillende federale overheidsdiensten, ambassades, het parlement en burgers.

In verdedig ook aanpassingsvoorstellen in verschillende werkgroepen, administratieve controles van reglementaire teksten uitvoeren, opleidingen geven over het statuut, enz. De dossiers waar ik mee bezig ben zijn afwisselend en interessant. Ze vergen opzoekingen, analysewerk, argumentatie en nauwkeurigheid.

Hoe zag je loopbaan eruit voor je bij je huidige werkgever aan de slag ging?

Ik heb als zelfstandige en als werknemer gewerkt voor ik besloot bij de overheid in dienst te treden.
Ik werkte eerst vijf jaar lang als advocate. Omwille van mijn gezinsleven ben ik daarna in de privésector aan de slag gegaan. Advocaat zijn is een fantastisch beroep, maar het slorpt ook veel tijd en energie op en het valt moeilijk te combineren met een gezinsleven.
De job als juriste in de privésector die ik daarna aannam, bood me geen enkel loopbaanperspectief.

Welke selectieprocedure moest je doorlopen?

Ik heb me ingeschreven voor een selectie bij Selor voor een functie van attaché (jurist) van niveau A bij de FOD P&O. Aan de hand van een postbaktest en een mondelinge proef werden mijn kennis en competenties van administratief en sociaal recht getest, een materie waar ik niet echt meer vertrouwd mee was.
Zo heb ik dus mijn loopbaan een nieuwe wending gegeven. Deze keer was het wel mogelijk om mijn werkuren beter af te stemmen op mijn privéleven. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden om door te groeien.

Vind je het een pluspunt om te werken bij je huidige werkgever?

Mijn werkgever valt heel goed mee, maar ik vind het belangrijkste voordeel van mijn huidige job dat ik nu het statuut van federaal ambtenaar heb. Dat biedt niet alleen werkzekerheid maar ook tal van mogelijkheden op het vlak van bevorderingen, mobiliteit en opleidingen. Bovendien krijg ik ook een ruime blik op de overheid in haar geheel omdat de FOD P&O een FOD is die voor andere federale overheidsorganisaties werkt.