Séraphin Mukendi

Séraphin Mukendi
Vertel ons over je job…

Als assistent projectbeheer bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) heb ik een goed gevuld werkprogramma! Ik ben belast met de organisatie van standaardopleidingen en gecertificeerde opleidingen die verband houden met het domein 'management'. Concreet betekent dat: inhoud en doelstellingen van de verschillende opleidingen vastleggen, overheidsopdrachten gunnen, opvolging verzorgen van de producten van dienstverleners, opleidingssessies plannen en  certificeringstesten op touw zetten.

Ik werk ook aan projecten op maat - dat zijn opleidingen die tegemoet komen aan de meer specifieke behoeften van onze klanten - en soms werk ik ook als opleider.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Nadat ik m'n bachelordiploma humanresourcesmanagement op zak had, ben ik voor de directie Opleiding van de Waalse overheidsdienst gaan werken als opleidingsbeheerder. In 2009 lanceerde Selor een selectieprocedure die de mogelijkheid bood om bij het OFO te werken.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik nam deel aan een selectie voor een statutaire job als assistent projectbeheer. Na het slagen voor de vermaarde postbakoefening, werd ik opgeroepen voor een interview. Daarin worden een aantal competenties gemeten die vereist zijn voor de bepaalde job, met behulp van de STAR(R)-methode. Na dat gesprek kreeg ik een brief met positief nieuws en kort daarna werd mijn aanwerving bevestigd.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik zou eerder praten over 'voordelen', in het meervoud dus. Eerst en vooral is mijn functie erg afwisselend. Daarnaast is er een jonge en dynamische werksfeer en het OFO organiseert regelmatig evenementen voor zijn personeel (ontbijt, happy hour, ...). Een voorbeeld om de dynamiek van het OFO te illustreren is het nieuwe logo dat recent in gebruik werd genomen. Wat ik ook zeker moet vermelden is het belang dat men bij het OFO hecht aan de ontwikkeling van elke medewerker. Zo heb ik bijvoorbeeld taalopleidingen kunnen volgen en opleidingen projectbeheer en presentatietechnieken.