Quentin van Coppenolle

Quentin Van Coppenolle

Budgettair verantwoordelijke


Kan je ons vertellen wat je job inhoudt?

Als verantwoordelijke van één van de budgettaire teams van de FOD Mobiliteit en Vervoer moet ik ervoor zorgen dat mijn Algemene Directie over de nodige middelen beschikt om de FOD  het hele jaar door te laten functioneren.

Ik moet er dus over waken dat het overheidsgeld rationeel wordt besteed en dat de regels voor overheidsopdrachten worden nageleefd.

Het is een boeiende functie, want je komt met verschillende domeinen in aanraking en je moet talrijke deadlines nakomen. Bijvoorbeeld, het beheer van het budget dat een nauwgezette jaarlijkse cyclus volgt, verplicht mij klaar te zijn voor elke budgettaire vervaldag. Ik moet er ook voor zorgen dat de overheidsopdrachten tijdig worden uitgeschreven om geen leveranciers of expertise mis te lopen. Het is ook belangrijk er een goede communicatie op na te kunnen houden wanneer er een keuze tussen verschillende projecten moet worden gemaakt.

Ik superviseer ook de activiteiten van mijn 2 medewerkers die zich buigen over de opstelling van bestelformulieren of de betaling van facturen en die een waardevolle administratieve ondersteuning bieden bij de uitwerking van overheidsopdrachten. Ik treed ook op als coach en help hen bij hun ontwikkeling.

Een dagelijkse uitdaging!

Welk traject heb je afgelegd vooraleer je bij je huidige werkgever bent terechtgekomen?

Na mijn master economie ben ik mijn loopbaan begonnen in de financiële wereld waar ik cliënten adviseerde over het beheer en de fiscale optimalisering van hun patrimonium. Na 4 en een half jaar wou ik een flexibelere job. De kans bij de FOD Mobiliteit en Vervoer is dus op het goede ogenblik gekomen!

Ik werk nu 2 jaar bij de FOD M&V en ik kan bevestigen dat de beloofde flexibiliteit er inderdaad is: het is mogelijk om te telewerken, mijn resultaten worden geëvalueerd en niet zozeer de verrichte arbeidstijd, wat mij een grote vrijheid biedt bij het plannen van mijn agenda. Deze flexibiliteit laat mij ook toe een bijkomende activiteit uit te oefenen zonder mijn hoofdactiviteit in het gedrang te brengen.

Hoe is de selectieprocedure verlopen?

Als abonnee op de mailinglist van Selor heb ik aanvankelijk geantwoord op een werkaanbieding van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ik ben op de tweede plaats geëindigd op de lijst van laureaten maar er was slechts één vacature... Ik was dan ook enigszins ontgoocheld. Gelukkig heeft de FOD mij 2 maand later opnieuw gecontacteerd om mij een andere maar even interessante functie voor te stellen die ik zonder aarzelen heb geaccepteerd.

Herinner je jouw eerste werkdag?

Vanaf de eerste dag mocht ik al heel autonoom werken. Het team en de medewerkers stonden altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden. Een leuk detail over mijn eerste werkdag: toen ik aankwam, nam ik de eerst beschikbare plaats in in de open space. Ik werd er mij pas later van bewust dat één van de directeurs daar gewoonlijk plaatsnam! Hij was een beetje verrast maar eigenlijk heeft niemand echt een vaste plaats, dankzij Flexdesk.