Olivier Fayt

Olivier Fayt
Vertel ons over je job…

Bij de directie Vervoersinfrastructuur ben ik verantwoordelijk voor het volledige proces infrastructuurwerken van gebouwen, zoals de renovatie van sociale woningen, geklasseerde gebouwen, het  Congrespaleis of de ateliers van de Muntschouwburg. Ik heb het geluk dat ik voor die projecten een multidisciplinair team mag leiden. Mijn taken variëren in functie van mijn rol als beheerder van alle projecten, adviseur in mijn team of gesprekspartner voor gezagsdragers, studiebureaus of bedrijven. Die diversiteit maakt mijn werk uiterst interessant. Ik doe er een massa ervaring op en ik word dagelijks gemotiveerd.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik begon mijn loopbaan in een grote bouwgroep. Gedurende de tien jaar die ik in het bedrijf werkte, eerst in Frankrijk, daarna in België, kon ik de verschillende aspecten van het beheer van een werf bestuderen. Ik heb toen ook drie jaar ervaring kunnen opdoen in Polen. Daarna was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb dan deelgenomen aan een examen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De keuze tussen een veelbelovende carrière in een privébedrijf en de overheid was niet makkelijk om te nemen, maar ik heb er nooit spijt van gehad.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het is een eer om te werken voor de directie Vervoersinfrastructuur. En ik kan, op mijn niveau, bijdragen tot het algemeen welzijn, door het Brussels erfgoed te herwaarderen. Dynamisch, professioneel, respectvol. Ik waardeer deze directie. De werksfeer, de opleidingsmogelijkheden en de ontwikkeling van mijn loopbaan bij de overheid zijn bijkomende troeven.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik nam deel aan een door Selor georganiseerde selectie. Nadat ik slaagde voor het administratief examen en het interview kon ik aan de slag bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ik begon als contractueel en ben nu statutair medewerker.

Herinner je je eerste werkdag?

Aan mijn eerste werkdag heb ik mooie herinneringen. Ik kreeg een warm en professioneel onthaal, wat heeft bijgedragen tot een vlotte integratie in mijn directie.