Laurence Leroy

Laurence Leroy
Vertel ons over je job…

Mijn job bij de Juridische Dienst is heel gevarieerd, zowel wat betreft de behandelende materies (administratief recht, uitvoeringsrecht, luchtrecht, …) als de verschillende rollen die we moeten vervullen (jurist, kennisbeheerder, contactpersoon, enz.).

Ik ben gespecialiseerd in:

  • de geschillen van het departement (als eiser of verweerder de FOD Mobiliteit en Vervoer verdedigen bij de geschillen die bij gerechtelijke of administratieve instanties aanhangig zijn gemaakt)
  • de analyse en proactiviteit met betrekking tot de opportuniteit, het verloop en de afloop van een geschil
  • adviezen en tips over alle materies van het departement, geleverd aan de directoraten-generaal
  • de samenstelling en update van de documentatie die noodzakelijk is voor de werking van de Juridische Dienst.
Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst een tijdje in een bank gewerkt.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik kan me geen leven zonder mijn werk voorstellen. Ik bouw immers mee aan de overheid, ik kan me op intellectueel vlak ontplooien, ik heb verantwoordelijkheden, ik werk in een aangename sfeer. Dat allemaal én een vlotte combinatie van beroeps- en privéleven.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Toen ik nog in mijn laatste jaar rechten zat heb ik meegedaan aan een selectie bij Selor, waarvoor ik geslaagd was.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

In het kader van het dossier " vliegtuiglawaai" mocht ik de controletoren van Brussel Nationaal bezoeken, om een beter inzicht te krijgen in de procedures die tijdens het opstijgen en landen van vliegtuigen moeten worden gevolgd. Dat blijft een mooie herinnering!