Geert Dermaut

Geert Dermaut
Vertel ons over je job…

Ik werk bij de Directie Scheepvaartcontrole en doe de certificering en meting van binnenvaartschepen, zowel vrachtschepen als pleziervaart.

Tijdens een bezoek aan boord worden de vaartuigen geschouwd. Er wordt enerzijds nagegaan of het vaartuig voldoet aan de technische voorschriften voor binnenvaartuigen, anderzijds voeren we metingen uit, zodat een technisch document afgeleverd kan worden. Omdat je ter plaatse autonoom beslissingen moet nemen, moet je soms stevig in je schoenen staan.

We controleren schepen op alle bevaarbare waterwegen van België, waardoor we ons dus veel moeten verplaatsen met de wagen. Soms doen we ook controles in het buitenland.
De afwerking van de dossiers gebeurt in principe thuis, maar sommige opdrachten gaan door op kantoor (vergaderingen, infosessies,…).

Opleiding gebeurt on-the-job door directe kennisoverdracht van een meer ervaren collega tijdens bezoeken aan boord. Als je beslagen op het ijs wil komen is zelfstudie echt noodzakelijk, want de regelgeving - de basis van de opdracht - evolueert voortdurend.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ging in 1986, na het slagen voor een aanwervingsexamen bij het toenmalige Vast Wervingssecretariaat, aan de slag bij de Regie voor Maritiem Transport (RMT) in Oostende als vleugelboottechnicus. Samen met zo'n 25 collega's stonden we in voor het preventief en correctief onderhoud van de 2 boeing jetfoils, een enorm boeiende en uitdagende job.

Door een politieke beslissing werd de staatsrederij RMT in 1997 opgedoekt, en begon ik, na een proef als statutair ambtenaar, bij het Ministerie van Verkeerswezen. Opgeleid als «scheepsmeter», kon ik samen met 8 collega's aan de slag. Tot op heden werken we nog steeds samen in éénzelfde taakgroep, alhoewel de taken in de loop der jaren wel zijn geëvolueerd.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Als federaal ambtenaar geniet je verschillende voordelen: gratis woon-werkverkeer, mogelijkheid tot deeltijds werken, veel opleidingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering, sociale dienst, vaak een bedrijfsrestaurant in de gebouwen, … Specifiek bij de FOD Mobiliteit en Vervoer heb je ook recht op een aantal gratis treinbiljetten voor het gezin.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Na 11 jaar als vleugelboottechnicus bij de RMT te Oostende viel het afscheid zeer zwaar toen de deuren uiteindelijk gesloten werden. Gelukkig hadden we als statutair ambtenaar toch een vangnet en konden we aan de slag bij het toenmalig Ministerie van Verkeerswezen.
Na een omzwerving in de kantoren op de terreinen van de teloorgegane RMT en de kantoren van Radio Oostende, betrokken we in 2007 onze huidige kantoren aan de Natiënkaai te Oostende… het volledig gerenoveerde voormalige RMT-kantoor! Toeval?