Erika Billen

Erika Billen

Ingenieur Communicatie, Navigatie, Surveillance


Vertel ons over je job…

Ik sta in voor de technische aspecten voor het garanderen van de veiligheid in het luchtruim in de domeinen Communicatie, Navigatie en Surveillance. Dat kan gaan van meehelpen aan het ontwikkelen van wetgeving (bvb in verband met meteorologische aspecten, luchtvaartinformatie, transponders, telecommunicatie, datalink) tot het mee ontwikkelen van technische specificaties voor systemen voor het garanderen van veilig vliegverkeer.

Ik heb veel contact met externe partners (Europese Commissie, Eurocontrol, Belgocontrol, …. We werken dagelijks in een zeer internationale context wat het dan ook zeer boeiend en interessant maakt.

Daarnaast help ik ook mee aan de uitbouw van een wettelijk kader voor het veilig laten vliegen van onbemande toestellen in ons luchtruim. Ook dat onderwerp is volop in expansie met nieuwe technologieën en nieuwe uitdagingen. Allemaal zeer spannend!

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik kom uit de privésector als productie- en veiligheidsingenieur in de scheikundige industrie. Hierdoor ben ik doordrenkt van de noodzaak om veilig te werken en georganiseerd en gestructureerd aan de slag te gaan.
De overstap van de industrie naar de overheid na 11 jaar loopbaan, was niet evident. Zowel financieel als organisatorisch. Een overheid werkt helemaal anders en vindt andere dingen belangrijk. Dat was wel even wennen. Het zich aanpassen aan nieuwe procedures verliep vrij vlot.
Het doorgeven van de beschikbare kennis ontbrak wel bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, wat vaak tot verlies van rendement en transparantie leidde. Gelukkig is ondertussen een project gestart om dit probleem op te lossen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Je hebt veel interessante projecten en over het algemeen is de sfeer wel goed. Soms is het wel vervelend dat dossiers, waar maanden aan gewerkt is, niet afgeraken omdat men ze niet kan stemmen of ondertekenen door zoals nu een regering in lopende zaken.
Extralegale voordelen zijn er niet echt in vergelijking met de industrie en doorgroeimogelijkheden zijn zeer beperkt in mijn job. Ik ben persoonlijk niet bezig met extra's en carrière; zelfstandig kunnen werken en voluit voor de projecten gaan primeert. Ik vind het vooral belangrijk dat ik mijn werk graag doe en resultaten kan boeken bij de klanten en met de projecten.
De overheid investeert wel veel in opleiding in vergelijking met de industrie. Het zijn ook degelijke opleidingen zowel in binnen- als in buitenland.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan een statutaire selectie. Nadien stuurt Selor verschillende functiebeschrijvingen. Ik koos voor mijn functie uit interesse en heb deelgenomen aan de mondelinge proef daarvoor.  Ik kreeg het aanbod om te starten en ik heb dat met beide handen aangenomen. Ik heb er nog steeds geen spijt van!

Herinner je je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

De eerste werkdag begon op de personeelsdienst met een korte kennismaking en doornemen met informatie en regelgeving.
Ik was zo verdiept in mijn lectuur dat ik niet gemerkt had dat mijn collega al naar huis vertrokken was. Toen ik zeer snel naar de trein wou hollen, vond ik in het labyrint van gangen niet meteen de uitgang. Het werd dan maar een trein later !