Christelle Bruyneel

Christelle Bruyneel

Teamcoach DIV

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na het behalen van mijn diploma voor de regentaatsopleiding Biologie-Aardrijkskunde en de tijdelijke wervingsstop om destijds in het onderwijs aan de slag te gaan , besloot ik niet bij de pakken te blijven zitten en gaf ik mijn prille loopbaan een andere wending. Werkzekerheid was op dat ogenblik belangrijk om optimaal van ons gezin te kunnen genieten.

Al vrij snel kon ik als contractueel personeelslid een administratieve job uitoefenen bij de Vlaamse Gemeenschap afdeling Waterwegen en Zeewezen. Daar bestond mijn takenpakket voornamelijk in het manueel registeren en verdelen van de inkomende en uitgaande post en daaraan gelinkt het bijhouden van het klassement. Mijn eerste stappen in de administratie waren gezet. Na een tweetal jaar werd ik verantwoordelijk voor de afhandeling van de personeelsdossiers en bepaalde logistieke dossiers zoals het bijhouden van het wagenpark. Tussentijds deed ik mee aan een statutaire selectieprocedure en dankzij het slagen voor zo een procedure ben ik bij mijn huidige werkgever, de dienst inschrijvingen voertuigen,  terechtgekomen.

Als ik even terugblik op de periode sinds mijn aanwerving door onze FOD dan had ik nooit gedacht dat de administratie mij zo zou boeien. Ik heb niet alleen de werking van de dienst inschrijvingen leren kennen, ik kreeg ook de kans om, door het contact met de klanten, assertiviteit op te bouwen.

Hoe heeft je loopbaan zich ontwikkeld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer?

De tijd blijft niet stilstaan. Er werden innovatieve projecten opgestart waarbij mijn medewerking werd gevraagd. Die kans heb ik met beide handen gegrepen en zo werd ik een van de testpersonen voor het project Mobivis, het programma waarmee de inschrijvingen van voertuigen wordt gerealiseerd. Na de testfase komt de implementatie en dus moesten de collega’s de nodige uitleg en begeleiding krijgen. Er werd mij de opportuniteit geboden om samen met enkele collega’s de vormingen te organiseren. Hierbij kon ik de opgedane ervaringen uit mijn lerarenopleiding etaleren en heb ik veel collega’s verwonderd doen opkijken. Sindsdien werk ik als coach binnen de dienst inschrijvingen, een functie die ik beschouw als een bekroning op mijn dagelijkse inzet en een taak die ik nog steeds met voldoening op mij neem.