Jobs bij FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het buitenlandse beleid van België als actieterrein. Het netwerk van Buitenlandse Zaken omvat een 130-tal Ambassades, Consulaten en Vertegenwoordigingen in het buitenland en in België, die vanuit het Hoofdbestuur in Brussel worden aangestuurd.

Onze activiteiten omhelzen verscheidene domeinen:
Personeel en Organisatie, Financiële en Begrotingscontrole, Informatica, Pers en Communicatie, Protocol, Bilaterale Zaken, Consulaire Zaken, Multilaterale Zaken en Mondialisering, Europese Zaken, Juridische Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Diplomatieke loopbaan, Consulaire loopbaan, Loopbaan van de attachés ontwikkelingssamenwerking, Administratieve personeelsleden in de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland.

Aantal medewerkers: 3400

Vaakst gezochte profielen:

Wij rekruteren vooral in functie van de specificiteit van de directoraten-generaal en de stafdiensten, alsook profielen voor buitenlandse posten.

Bepaalde profielen geven een typisch gezicht aan onze overheidsdienst:

  • voor de directoraten-generaal: het internationaal aspect van de specifieke materies
  • voor de stafdiensten: het feit dat de medewerkers op verschillende plaatsen ingezet kunnen worden.