Renata Fineschi

Renata Fineschi
Vertel ons over je job…

Mijn team 'Management Support' helpt om systemen van interne managementsystemen te vergemakkelijken, binnen de federale overheidsdiensten. Het betreft een heel uitgebreid domein, met onder meer risicobeheer, kwaliteitszorg, interne audit, beheerscontrole, enz. Concreet bied ik methodologische ondersteuning aan projectteams die het interne controlesysteem moeten ontwikkelen. Ik reik hen eenvoudige, praktische, moderne, realistische tools aan volgens de geldende wet- en regelgeving.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Vooraleer ik aan de slag ging bij de FOD Budget en Beheerscontrole was ik adjunct van de gedelegeerd bestuurder van een KMO. Ik deed hoofdzakelijk het HR-management en toezicht op de boekhoudkundige en financiële dienst van het bedrijf. Dankzij die job kon ik veel sneller operationeel zijn binnen de FOD Budget en Beheerscontrole.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Er zijn verschillende voordelen. Ik kan bijvoorbeeld mijn competenties verbeteren en mijn kennis op peil houden door deel te nemen aan nationale en internationale conferenties en seminaries. Ik volg ook diverse opleidingen die verband houden met mijn job. De opdrachten in team brengen mij heel wat bij op het vlak van kennis, know-how en omgaan met mensen.

De sfeer op het werk is heel positief. Ik maak deel uit van een klein team waar nauw wordt samengewerkt en men elkaar helpt om de gemeenschappelijke doelstellingen te halen.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je nog iets meedelen?

Op mijn eerste werkdag ontfermden mijn collega's zich onmiddellijk over me. Het doel en de opdracht van de dienst werden me uitgelegd en ik kreeg meteen mijn eerste coaching.

Ik voel me heel nuttig als de teams me bedanken voor 'de kwaliteit en de ernst' van de medewerking, je hebt ons heel goed geholpen om onze interne werking te verbeteren".