Elke Blommaert

Elke Blommaert
Vertel ons over je job…

Ik ben verantwoordelijk voor de goede organisatie van het directiecomité, voor de verslaggeving ervan en voor de opvolging van de afgesproken acties. Ik verzorg daarnaast de communicatie vanuit dit comité.
Ik sta mee in voor de ondersteuning van het managementproces binnen de FOD B&B. Ik zorg voor de opstelling en de opvolging van het managementplan en de ermee verbonden projecten. Ik ben ook de centraliserende kracht in het kader van de opvolging van de balanced score card waarin de uitvoering van het managementplan opgevolgd wordt.
Tenslotte sta ik in voor ondersteuning van FOD's- en POD's-overkoepelende projecten zoals SEPA. SEPA is de unieke euro-betaalruimte waarbinnen girale betalingen in euro kunnen gedaan worden.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb voordien 2 jaar gewerkt bij een revisorenkantoor. Een bedrijfsrevisor kent onder andere een "label" toe, waarbij hij voor boekhoudkundige documenten verklaart dat zij beantwoorden aan de wettelijke eisen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

De afwisseling spreekt me vooral aan in deze job. Ook het feit dat ik elke dag onverkende paden bewandel en daardoor telkens weer nieuwe ervaringen opdoe en zo mijn kennis uitbreid, is leuk aan mijn job. Daarnaast krijg ik veel vrijheid om mijn taken uit te voeren.  Ik word ook voldoende ondersteund door allerlei opleidingen om mijn competenties, nodig voor mijn functie, te ontwikkelen.

Binnen de FOD gelden glijdende werkuren. Je kan ook één dag per week thuiswerken. Deze laten een evenwichtige work-life balance toe. Er heerst hier een gezellige werksfeer. Er is een vriendenkring die regelmatig activiteiten organiseert om de groepssfeer te bevorderen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan een statutaire wervingsselectie bij Selor voor economisten en handelsingenieurs. Vervolgens ontving ik van verschillende FOD's en instellingen een brief waarin zij vacante functies toelichtten. Ik heb dan gekozen voor de vacante functies bij de FOD B&B en heb daar dan een test en interview met succes afgelegd.