Jobs bij FOD Budget en Beheerscontrole (B&B)? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De FOD Budget en Beheerscontrole staat de minister van begroting en de federale regering bij in de uitwerking, de ontwikkeling en de uitvoering van de beleidskeuzen over het begrotingsbeleid. Die strategie moet kaderen in de internationale verplichtingen van België en in het institutioneel raamwerk van de Federale Staat.

We spelen een sleutelrol in het kader van de stapsgewijze uitbouw van de beheerscontrole zoals die door de belanghebbenden georganiseerd moet worden. Daarbij bevorderen en ondersteunen wij de initiatieven en dragen we bij tot het opzetten van beheerssystemen in die entiteiten.

Met het oog op de realisatie van onze missie ontwikkelen we een kenniscentrum. Dat centrum stelt instrumenten, methodes en goede praktijken ter beschikking, het stimuleert netwerken om opinies te verwoorden, adviezen te verstrekken en relevante aanbevelingen op te stellen. De FOD B&B wil op die vlakken de rol spelen van erkend deskundige, die door de verschillende diensten en entiteiten geraadpleegd en gevolgd wordt.

Aantal medewerkers (bij benadering): 150

Vaakst gerekruteerde profielen:

  • medewerkers een economische of boekhoudkundige achtergrond
  • medewerkers met kennis over / of ervaring in processen van interne controle en beheerscontrole.

Onze medewerkers appreciëren:

  • dat de FOD B&B een kleinschalige organisatie is met vlotte sociale contacten en weinig hiërarchie. De organisatie biedt gevarieerde functies aan met veel autonomie. We werken nauw samen met beleidscellen.
  • de diverse opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden om te evolueren op verschillende domeinen: begroting, boekhouding, beheercontrole en intene controle, ethiek en macro-economie
  • de flexibele werkuren, de vlotte bereikbaarheid van de kantoren en de mogelijkheid om een dag per week te werken van thuis uit, maken een vlotte werk-privé combinatie mogelijk.

Onze projecten:

  • FEDCOM, waarbij de boekhouding van de federale overheid voortaan zal werken volgens het systeem van de dubbele boekhouding
  • de electronische begroting (e-budget), waarbij de opmaak van de begroting gemoderniseerd zal worden
  • de uitwerking van een systeem van interne beheerscontrole in onze FOD.