Dr B.C

Blue Guy

Werken als arts bij de Dienst Vreemdelingenzaken is een uitdaging en het werk is zeer gevarieerd. Als arts adviseur komt men in aanraking met de medico-legale zijde van de geneeskunde waar alle aspecten van de gezondheidszorg aan bod kunnen komen.

Je treedt niet rechtstreeks in contact met de patiënten, maar dit wordt ruim gecompenseerd door de variatie in het werk en de te behandelen pathologie.

Naast de klassieke kennis van geneeskunde dient men een gezonde nieuwsgierigheid aan de dag te leggen om de verschillende dossiers grondig te onderzoeken.

Dit is nodig om een gefundeerd advies uit te brengen. Het nuttig om een beetje Sherlock Holmes te spelen.

De dossiers worden individueel behandeld maar toch is er een teamgeest om in samen te overleggen bij complexe dossiers en elkaar om raad te vragen bij het nemen van een moeilijke beslissing.