Luc Van Tilborgh

Monsieur X
Vertel ons over je job…

Fedict zorgt voor e-Government-toepassingen, dat betekent onder meer : uitwisseling van gegevens tussen de verschillende overheidsdiensten en hun partners. Samen met mijn collega's zorgen we met de "Federale Service Bus" voor de nodige infrastructuur en diensten om deze uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken. Zo moeten burgers en ondernemingen gegevens slechts één keer aan een administratie bezorgen, en kunnen verschillende administraties op elkaars gegevens beroep doen en moeten ze niet elk apart hun centrale gegevens beheren.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik bij Fedict kwam heb ik eerst een heel parcours afgelegd in de privésector. Meestal informatica-gerelateerde jobs, onder meer als software engineer en later als technisch directeur van een softwarehuis. Mijn ervaring uit de privé is nuttig bij Fedict: naast een sterke technologische component is er grote nood aan vaardigheden op het vlak van organisatie en beheer.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Fedict is een bijzonder uitdagende en technologisch gerichte omgeving, met een belangrijk maatschappelijk doel: het verbeteren van de efficiëntie van de overheid. Het creëren van de infrastructuur om de verschillende Belgische overheden toe te laten gegevens uit te wisselen is daarom een bijzonder dankbare opdracht. Ook de werksfeer, met de gemotiveerde en resultaatgerichte collega's, spreekt me erg aan.

Daarnaast heeft werken voor de overheid beslist ook een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld een interessante vakantieregeling, mogelijkheid tot telewerken, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, de vastheid van betrekking...

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb rechtstreeks bij Fedict gesolliciteerd en ben na een selectieprocedure bij de FOD zelf aangeworven, eerst als contractueel en later (na selectie en opleiding) als statutair. De opleiding tot statutair is trouwens een interessante ervaring, met onder meer cursussen over de structuur van de overheid, overheidsopdrachten, "het statuut", ...