Jobs bij Fedict? Lees hier meer over deze overheidsdienst

Fedict werkt voor de federale overheid aan een elektronische overheid of e-government. De dienst staat de andere federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

Fedict is ook een van de initiatiefnemers achter campagnes om het computer- en internetgebruik te bevorderen, zoals bijvoorbeeld Peeceefobie en de 'Internet voor Iedereen'-campagne. Het aantal mensen dat op die manier van de e-governmentdiensten gebruik kan maken, groeit daardoor gestaag.

Tot slot helpt Fedict mee om van België een belangrijke ICT-kennisregio te maken. De dienst ondersteunt Belgische bedrijven om hun knowhow en ervaring van Belgische e-governmentprojecten te exporteren naar het buitenland.

Fedict heeft tot opdracht het uitwerken van een strategie om van de Belgische federale overheid een koploper te maken op het vlak van e-government en om de verschillende federale overheidsdiensten te begeleiden bij de uitvoering van deze strategie. Dit betekent dat bij Fedict interessante en maatschappelijk relevante projecten op het vlak van IT uitgevoerd worden. De structuur van deze jonge FOD is erop gericht FOD-overschrijdende IT-projecten te beheren en dienstverlening aan te bieden op het vlak van ICT/e-government.

Raadpleeg ons activiteitenrapport 2015.

Aantal medewerkers: 80

Vaakst gezochte profielen:

alle informatici profielen.

Fedict is een relatief nieuwe FOD in volle groei en op zoek naar profielen met een sterke ervaring in ICT. Ons doel is bij te dragen tot relevante en ambitieuze maatschappelijke projecten in een sector die wordt gekenmerkt door innovatie.

Onze medewerkers zullen meewerken aan initiatieven die tal van uitdagingen bieden.

Onze federale overheidsdienst is een kleine organisatie, waar we ons met z'n allen toeleggen op het ontwikkelen van een strategie in
e-government en informatisering van de maatschappij.

We hopen kandidaten te vinden die hun steentje daartoe willen bijdragen!