Jobs bij Fedict? Lees hier meer over deze overheidsdienst

Sinds 1 maart 2017 maakt Fedict uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van Fedict,  van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole en van Empreva.

Deze nieuwe FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget en boekhouding.

In de FOD Beleid en Ondersteuning worden de activiteiten van Fedict overgenomen door  het directoraat-generaal Digitale Transformatie. De producten en diensten van dit domein blijven voorlopig beschikbaar op deze website.

Je vindt een overzicht van de missie, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning op www.bosa.be

Raadpleeg ons activiteitenrapport 2015.

Aantal medewerkers: 80 

Vaakst gezochte profielen:

alle informatici profielen.

Fedict is een relatief nieuwe FOD in volle groei en op zoek naar profielen met een sterke ervaring in ICT. Ons doel is bij te dragen tot relevante en ambitieuze maatschappelijke projecten in een sector die wordt gekenmerkt door innovatie.