Jobs bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

De rol van het fagg is het verzekeren van de veiligheid, de kwaliteit en de klinische doeltreffendheid van geneesmiddelen op de Belgische markt.

De competentiedomeinen van het fagg bestaan uit:

 • R&D (Research & Development)
 • Vergunning voor het op de markt brengen (registratie)
 • Vigilantie (geneesmiddelenbewaking)
 • Productie & Distributie (inspectie)
 • Goed Gebruik van Geneesmiddelen

Aantal medewerkers: 525

Vaakst gezochte profielen:

Mensen met een wetenschappelijke vorming op het vlak van geneesmiddelen in de ruime zin. De meeste evaluatoren en inspecteurs zijn dan ook artsen, apothekers, dierenartsen of (bio)ingenieurs.

We rekruteren ook:

 • Niveau A (master): informaticus, evaluatoren, wetenschappelijke beheerders, juristen.
 • Niveau B (bachelor): sanitaire controleurs, deskundigen IT, boekhouders.
 • Niveau C (hoger secundair): administratieve assistenten, helpdesk medewerkers.

Onze medewerkers appreciëren:

 • hun actieve rol in het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid, en doeltreffendheid van geneesmiddelen.
 • de moderne omgeving, recht tegenover het Zuidstation.
 • de talrijke voordelen: gratis hospitaalverzekering, de mogelijkheid om aan telewerk te doen en de glijdende uren.
 • de mogelijkheid om door te groeien binnen zijn expertenloopbaan

Onze projecten:

 • het ter beschikking stellen van de "geneesmiddelenbijsluiters" aan het grote publiek.
 • de elektronische indiening en evaluatie van geneesmiddelendossiers.
 • de ontwikkeling van een pro-actief farmacovigilantiesysteem.