Jobs bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel? Solliciteer voor deze overheidsdienst

Het gewestelijk beleid wordt op een coherente, efficiënte en transparante manier voorbereid en uitgevoerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Het is de bedoeling om de Brusselse burgers en bedrijven een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met oog voor de waarden van de overheidsdiensten.

De GOB heeft de volgende algemene opdrachten:

 • de economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid stimuleren
 • de openbare ruimte inrichten en de voorzieningen inzake mobiliteit en onroerend erfgoed beheren
 • de ontwikkeling van het grondgebied sturen door middel van stedenbouw, degelijke huisvesting, stadsvernieuwing en de bescherming van het architectonisch erfgoed
 • de overheidsfondsen beheren, inclusief het organiseren van de controle
 • de gewestelijke ontvangsten innen en de fiscale bevoegdheden beheren
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren
 • het ministerie doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen
 • de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan door middel van een gericht personeelsbeleid binnen een degelijke infrastructuur.

Aantal medewerkers: 1850

Vaakst gezochte profielen:

Hoofdzakelijk universitairen (juristen, economen, burgerlijke en industriële ingenieurs, architecten, menswetenschappen, projectbeheerders) en gegradueerden / bachelors (werkopzichters, boekhouders, landmeters, directieassistenten, dossier- en/of projectbeheerders).

Maar of u nu universitair, gegradueerde, houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs bent of helemaal geen diploma heeft, uw profiel interesseert ons.

Onze medewerkers appreciëren:

 • dynamisme en ruimdenkendheid
 • diversiteit van de materies, projecten en uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • autonomie
 • kwaliteitsvolle opleidingen
 • evenwicht privé-/beroepsleven (flexibele uren, bereikbaarheid, telewerk, …).

Onze waarden

Er werden nieuwe waarden bepaald: respect, klantgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en solidariteit. Met die waarden kunnen we zin geven aan ons werk, onze beslissingen ondersteunen, onze verbondenheid versterken, laten zien wie we zijn en ons DNA promoten, zowel intern als naar buiten toe.

Bedrijfscultuur?

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dat zijn ongeveer 1850 medewerkers met allerlei achtergronden die zich dagelijks op verschillende vlakken inzetten ten dienste van de Brusselse burger, en die constant evolueren.

De GOB is samengesteld uit zeven besturen die materies beheren die betrekking hebben op mobiliteit, ruimtelijke ordening en huisvesting, economie en werkgelegenheid, financiën en begroting, fiscaliteit en plaatselijke besturen. Het bestuur Brussel Gewestelijke Coördinatie omvat de zes andere besturen die bevoegd zijn voor specifieke materies en biedt hen ondersteuning op het vlak van organisatie en beheer.

De besturen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de politieke beslissingen, om zo te zorgen voor een optimale dienstverlening aan de bevolking in een context van duurzame ontwikkeling. Het beleid van de GOB is eveneens gericht op de bevordering van de gelijke kansen en diversiteit voor iedereen.