Klopt het dat federale statutaire ambtenaren zijn vrijgesteld voor generieke screening (module 1) in de standaard screening?

Statutaire ambtenaren binnen de federale overheid zijn vrijgesteld voor de generieke screening (module 1) wanneer ze via de standaard screening solliciteren voor een job op hetzelfde niveau van de job waarin ze benoemd zijn. Daarin worden algemene competenties gemeten om na te gaan of je een job van een welbepaald niveau kunt uitoefenen. Het feit dat je een gelijkaardige functie uitoefent, volstaat ook. Daarom krijg je als statutaire ambtenaar een vrijstelling en mag je meteen naar module 2, de functiespecifieke screening.

Enkel wanneer je solliciteert voor een job op een hoger diplomaniveau dan hetgene waarin je benoemd bent, moet je de testen wel afleggen. Ben je benoemd in niveau A en solliciteerde je voor een job in een hogere klasse dan deze waarin je benoemd bent, dan ben je eveneens vrijgesteld van de testen.