Wie is vrijgesteld voor de testen van het algemeen gedeelte maar moet zich hiervoor wel inschrijven?

Het kan zijn dat vrijgesteld bent van de de testen van het algemeen gedeelte testen in de bevorderingsprocedure naar niveau C, maar je moest je wel inschrijven om je certificaat te bekomen in Mijn Selor  

Het is mogelijk dat je deze testen al eens afgelgd hebt en daarom moet je dit nu niet meer opnieuw doen. Maar je moest je wel inschrijven om je certificaat van je vrijstelling te ontvangen. In het kader van bevorderingsprocedures is deze vrijstelling levenslang geldig. Net na je inschrijving zal je het certificaat in Mijn Selor ontvangen. Je zal dit certificaat nodig hebben bij je inschrijving voor het bijzondere gedeelte.  

Concreet voor de bevordering naar niveau B, ben je vrijgesteld voor deze testen :

  • als je al eens slaagde voor module 1 (generieke screening) in een standaard screening voor een job op niveau C, B of A
  • als je al eens slaagde voor het algemeen gedeelte of reeks 1 (generieke screening) in een bevorderingsprocedure naar niveau C, B of A die georganiseerd werd tussen 2012 en 2014