Je bent gemotiveerd en wilt graag een carrière opbouwen bij de FOD Financiën?

In elk geval bouw je je carrière op volgens je eigen ritme: wens je door te groeien of je horizon te verruimen door naar een andere functie binnen het departement uit te kijken, mogelijkheden te over. De FOD Financiën biedt immers loopbaanmogelijkheden, loon naar werken en een goede balans tussen werk en privé.
 • Onder leiding van je verantwoordelijke organiseer je je eigen werk, bepaal je hoe je opdrachten of controles aanpakt en welke acties je onderneemt.
 • Je beheert en behandelt dossiers om beslissingen te nemen, in overeenstemming met de geldende reglementering.
 • Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • Je werkt in een multidisciplinair team.
 • Je staat in contact met burgers, bedrijven en collega’s. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.
 • Je bent bereid om gedurende je hele loopbaan opleidingen te volgen om je kennis op peil te houden.
 • Voor sommige operationele diensten, kan je gevraagd worden om een wapen te dragen en op onregelmatige tijdstippen te werken.

Meer info over de jobinhoud?
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be
Website: www.jobfin.be

Er zijn 62 vacatures bij verschillende administraties van de FOD Financiën die op zoek zijn naar medewerkers in de strijd tegen fiscale fraude.
De betrekkingen situeren zich voornamelijk in Gent, Brussel en Antwerpen.


De FOD Financiën telt een 28.000-tal medewerkers en vervult vooral een dienstverlenende rol voor de burgers. De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, onderwijs, veiligheid, sociale voorzieningen….

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je hebt een  basiskennis van de fiscale procedures.
 • Je hebt een basiskennis van boekhouden, fiscaliteit en fiscaal recht. 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een basiskennis van de Franse taal. 
 • Je hebt ervaring in fiscaliteit of geautomatiseerde boekhouding.
 • Je hebt een goede kennis van de courante MS Office-toepassingen.
 • Je hebt een goed inzicht in internationale aspecten. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van gegradueerde / professionele bachelor van het economisch hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus in het studiedomein handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Diploma van gegradueerde / professionele bachelor van het hoger onderwijs van het korte type of van hoger onderwijs van één cyclus in de afdeling informatica, elektronica of programmering
 • Diploma van kandidaat / academische bachelor in de rechten
 • Diploma van kandidaat / academische bachelor in de economische wetenschappen of handelswetenschappen
 • Diploma van kandidaat / academische bachelor in de afdeling informatica.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2011-2012 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BF1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25.978,98 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectietesten


Vergelijkende selectie:


1. Computergestuurde testen (3u):

Deze proef is een geïnformatiseerde proef en bestaat uit 3 testen.

Je bent geslaagd als je gemiddeld 12 punten op 20 behaalt voor de gehele proef en minstens 10 punten op 20 voor elke test afzonderlijk.

Enkel de eerste 260  geslaagden voor deze test zullen deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

In functie van de wervingsbehoeften en rekening houdend met hun rangschikking voor het computergestuurd selectiegedeelte, kunnen de geslaagde sollicitanten in verschillende groepen worden uitgenodigd om het mondelinge selectiegedeelte af te leggen.


2. Interview (ongeveer 45 minuten) + technische proef (met  voorbereidingstijd):

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw gedragsgerichte competenties (zie het luik 'Competenties') overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden. De technische proef (met voorbereidingstijd) zal toelaten je technische competenties te beoordelen. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan, vóór de uiterste sollicitatiedatum, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen om deze lijst bij voorrang te raadplegen om het quotum van 3% te bereiken.
 • Selor infomeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Om in de lijst van geslaagden opgenomen te worden, dient je geslaagd te zijn voor zowel het geïnformatiseerde gedeelte als voor het interview.
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het geïnformatiseerde gedeelte.

Bij gelijke punten, krijgt de oudste geslaagde voorrang.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 260 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). Als je als persoon met een handicap in deze lijst bent opgenomen, behoud je je rangschikking zonder beperking in de tijd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 27 februari 2012 .


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. Je moet ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichtingopladen vóór de laatste selectietest want we moeten het nog kunnen goedkeuren.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de laatste selectietest) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ghislena De Baets - Selectieassistente
Tel.: 02/788.66.82
E-mail: ghislena.debaets@selor.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel

www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
}