Cipiers

Via Selor kan je solliciteren voor de job van penitentiair bewakingassistent (PBA), cipier in de volksmond, in alle Belgische gevangenissen. De procedure verschilt van onze standaard screening. Zo moet je bij sollicitatie aanduiden in welke regio je wil werken en volgen er na de pc-testen een medisch onderzoek en een stage. 

 • Bekijk de deelnemingsvoorwaarden

  Om cipier te worden, moet je Belg zijn, minimaal 20 jaar oud zijn en beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs.

  Heb je geen diploma hoger secundair onderwijs? Dan kan je nu al solliciteren. Maar om uitgenodigd te worden voor de testen, moet je eerst slagen voor een instapkaartproef. Zo kan je aantonen dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs.

  Voor deze job wordt geen ervaring gevraagd.

 • Vervolledig je cv in Mijn Selor

  Om te solliciteren, moet je je aanmelden in Mijn Selor. Heb je nog geen Mijn Selor, dan moet je een account aanmaken

  Vul je cv in voor deze sollicitatie. Heb je een diploma hoger secundair onderwijs? Laad het op. Als het diploma niet opgeladen is, word je niet uitgenodigd voor de testen. Meer vragen en antwoorden over diploma's vind je hier.   

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis

 • Klik op solliciteren en kies een regio

  Klik op de knop solliciteren. Je krijgt een lijst met regio’s waaruit je kan kiezen. Vink de regio’s aan waar je als cipier wil werken. Je komt alleen in aanmerking voor een job in de regio(’s) die je hebt aangeduid. Klik daarna nog een keer op solliciteren.

  Als de sollicitatie in orde is, verschijnt dit meteen op het scherm. Per regio die je hebt aangeduid, krijg je een volgnummer te zien. Dat geeft aan op welke plaats in de rangschikking jij staat. Kandidaten worden in volgorde van inschrijven uitgenodigd voor de selectietesten.

 • Je wordt uitgenodigd voor de testen

  Via e-mail nodigt Selor je uit om selectietesten af te leggen. Dat doen we wanneer de FOD Justitie nieuwe cipiers zoekt in de door jou gekozen regio('s) en wanneer jij dan voldoet aan de voorwaarden (nationaliteit, diploma of instapkaart). Hierbij wordt rekening gehouden met je volgnummer. 

 • 4 pc-testen bij Selor

  Uitnodiging voor de testen via e-mail

  Via e-mail nodigt Selor je uit om selectietesten af te leggen. Dat doen we wanneer de FOD Justitie nieuwe cipiers zoekt in de door jou gekozen regio('s) en wanneer jij dan voldoet aan de voorwaarden (nationaliteit, diploma of instapkaart). Hierbij wordt rekening gehouden met je volgnummer. 

  4 pc-testen bij Selor

  Iedereen legt 4 pc-testen af bij Selor en heeft hiervoor 3u30 de tijd. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de  demotesten. 

  • Postbakoefening
  • Planningsvaardigheid
  • Video: je krijgt een aantal filmpjes te zien, en per film los je meerkeuzevragen op
  • Reglementering: op basis van verschillende gesproken of geschreven reglementeringen beantwoord je meerkeuzevragen

   

  De resultaten binnen de 2 weken in Mijn Selor

  Na deze testen ben je ofwel geslaagd ofwel niet geslaagd. Binnen de 2 weken na het afleggen van de testen ontvang je jouw resultaat in Mijn Selor. 

  Geslaagd, dan kom je in aanmerking voor de stage

  Ben je geslaagd, dan kom je op de wachtlijst om stage te lopen. De FOD Justitie legt op voorhand vast hoeveel geslaagden ze tijdens een bepaalde periode toelaten tot de stage. De FOD geeft hierbij voorrang aan de personen die het eerst ingeschreven waren. Je kan de stage dus misschien niet onmiddellijk beginnen. Je resultaat blijft echter geldig en dit voor alle regio’s waarvoor je gekozen hebt.

  Niet geslaagd, je kan opnieuw solliciteren indien gewenst

  Als je niet slaagt voor de proef, dan geldt dat voor alle regio’s waarvoor je bent ingeschreven. Je kan je daarna wel opnieuw inschrijven.

 • Een medisch onderzoek voor de stage

  Als je aan de beurt bent om stage te lopen, wacht je eerst een medisch onderzoek. Als het resultaat daarvan positief is, kan je aan je stage beginnen. 

 • Na 1 jaar stage en een positieve beoordeling, krijg je het aanbod om vast in dienst te treden

  De stage duurt 1 jaar, en tijdens deze periode ontvang je het loon van een cipier (niveau C: hoger secundair onderwijs). In die stagetijd worden ook de volgende competenties bij jou gemeten:

  • samenwerken,
  • loyaal handelen,
  • communiceren,
  • stress beheren,
  • resultaatgerichtheid
  • jezelf ontwikkelen.

   

  Als je stage na afloop positief wordt beoordeeld, krijg je het aanbod om vast in dienst te treden.